Chci se objednat

Rakovina prostaty

Rakovina (karcinom) prostaty postihuje muže převážně po padesátém roce života a je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů. Onemocnění zpočátku probíhá bez jakýchkoli příznaků. Počáteční stav karcinomu prostaty je však většinou právě jediným, který může být úplně vyléčen. Pokročilý karcinom prostaty lze také léčit, šance na úplné vyléčení je však podstatně nižší, než u karcinomu v počátečním stavu.

Většina karcinomů prostaty se dnes diagnostikuje v časném stádiu. K diagnóze většinou vede zjištění vyšší hodnoty nádorového markeru, PSA (prostatický specifický antigen), nebo vyšetření pro příznaky benigní hyperplazie prostaty. Vyšetření PSA obvykle pacient podstoupí v rámci preventivního vyšetření u praktického lékaře, který pak pacienta pošle k urologovi. „Jindy navštíví urologa muž s příznaky benigní hyperplazie prostaty a urolog při podrobném vyšetření zjistí kromě hyperplazie i ložisko karcinomu prostaty," říká MUDr. Josef Stolz, primář UroKlinikum Praha.

Léčba karcinomu prostaty, stejně jako léčba jiných nádorů, závisí na rozsahu onemocnění. Nachází-li se nádor jen v prostatě, tzv. lokalizovaný karcinom, lze nejčastěji onemocnění zcela vyléčit odstraněním celé prostaty - radikální prostatektomií. U starších nemocných může mít stejnou účinnost ozáření prostaty. Opustí-li některé nádorové buňky prostatu a dostanou se do jiných orgánů, nejčastěji do mízních uzlin nebo do kostí, používá se léčba hormonální.

Karcinom prostaty je druhou nejčastější příčinou smrti na nádory u mužů. Určitě byl u všech těchto mužů jejich karcinom zpočátku malý, omezený jen na prostatu a byl vyléčitelný. Řada vyléčených pacientů vděčí za včasné rozpoznání choroby a úspěšnou léčbu preventivnímu vyšetření, které podstoupili.

 

Prevence nádoru prostaty

Rakovina prostaty představuje nejčastější mužské nádorové onemocnění, když dle posledních údajů onemocnělo touto chorobou v roce 2008 v České republice více než 5300 mužů. Onemocnění postihuje nejčastěji muže vyššího věku, není však úplnou vzácností ani u jedinců mladších, například i u čtyřicátníků a padesátníků.

Jaká je příčina rakoviny prostaty? Můžeme rakovině prostaty předejít?
Přes intenzivní výzkum řady týmů po celém světě dodnes jednoznačnou příčinu vzniku rakoviny prostaty neznáme. Bylo sice prokázáno, že existuje určitá souvislost s dietními zvyklostmi, hlavně nadbytkem živočišných tuků, přesný mechanizmus, jak složky potravy působí, však zatím popsán nebyl. Z těchto důvodů rakovině prostaty účinně předcházet v současné chvíli nedokážeme.

Můžeme zachytit rakovinu prostaty v časném stádiu?
Rakovinu prostaty dnes obvykle zachytíme na základě vyšší hodnoty tzv. prostatického specifického antigenu (zkratka PSA) v krvi. Při nálezu zvýšené hodnoty PSA odebíráme z prostaty vzorek (tzv. biopsie), který přítomnost rakoviny potvrdí.

Díky testu PSA jsme schopni zachytit rakovinu prostaty již v časném stádiu, v době, kdy ji nelze prokázat žádnou jinou metodou. Hlavní přínos spočívá v tom, že včas zachycený nádor můžeme účinně léčit a v mnoha případech i úplně vyléčit.

Test PSA odebraný po 40. roce věku nám dnes umožňuje dokonce i předpovědět riziko, že muž bude mít v budoucnu rakovinu prostaty.

UroKlinikum nabízí 3 typy biopsií prostaty:

  •  standardní biopsie (přes rektum) s využitím ultrazvuku
  • perineální biopsie (přes hráz) - s použitím speciální ultrazvukové sondy
  • fúzní perineální biopsie - nejmodernější metoda záchytu rakoviny prostaty pomocí propojení obrazu ultrazvuku a magnetické rezonance

Průlom v diagnostice karcinomu prostaty představuje nová metoda fúzní perineální biopsie v UroKlinikum.Co tedy mužům doporučujeme?

Mužům, kteří mají zájem o svůj zdravotní stav a chtějí o své zdraví pečovat, doporučujeme návštěvu urologa po 40. roce věku (ale přijít by samozřejmě měl i muž, který je již v současné chvíli starší). Urolog muže vyšetří a vysvětlí mu celou problematiku včetně pozitiv i negativ testování na PSA. V případě souhlasu pacienta provede odběr PSA a dle výsledku doporučí další postup.

Naši odborníci jsou špičkoví specialisté na léčbu rakoviny prostaty v ČR. V případě Vašeho zájmu se Vám budou pečlivě a diskrétně věnovat, celou problematiku Vám vysvětlí a hlavně provedou všechny potřebné kroky. Nebuďte tedy lhostejní ke svému zdraví! Předcházejte komplikacím v budoucnu!

 

Screening a včasný záchyt rakoviny prostaty

Co je to screening rakoviny prostaty?
Jako tzv. plošný screening označujeme postup, kdy je všem mužům v určité věkové skupině (obvykle mezi 50 a 75 lety) a v určitém regionu provedeno testování na prostatický specifický antigen (PSA). Cílem je zvýšit záchyt onemocnění a snížit úmrtnost. Vzhledem k tomu, že zahrnuje všechny muže v daném věku a oblasti, je skríning vlastně rysem politiky určitého státu nebo jeho části. 

Zajímavé výsledky přinesla rozsáhlá evropská studie (ERSPC = European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer), která studovala dopad skríningu u 182.000 mužů v různých zemích západní Evropy. Studie prokázala, že skríning pomocí testu PSA u mužů ve věku 50 - 74 let snižuje úmrtnost na rakovinu prostaty. Studie však ukázala i některá negativa - k prevenci jednoho úmrtí na rakovinu prostaty muselo být PSA vyšetřeno u 1410 mužů, což je poměrně vysoké číslo. 

Vzhledem k velkým ekonomickým nákladům i vzhledem k některým negativům není v současné době plošný skríning prováděn v žádné evropské zemi.

Co je to včasný záchyt rakoviny prostaty?
Včasným záchytem rakoviny prostaty u informovaného muže rozumíme testování PSA pouze u mužů, kteří mají zájem o svoje zdraví a kteří se aktivně k testování přihlásí. Nejedná se tedy o politiku státu, ale o aktivitu konkrétního muže směřující k uchování jeho dobrého zdravotního stavu.
Takový muž si uvědomuje, že díky testování lze zachytit onemocnění ve stádiu, kdy je nádor vyléčitelný. Je si však vědom i některých negativních stránek testování, jako je určitá psychická zátěž při (tedy například nervozita při hraniční hodnotě testu, která je nejednoznačná).
Většina odborníků (včetně oficiálního postoje Evropské urologické společnosti) dnes zastává názor, že pozitiva vyplývající z aktivního a včasného záchytu rakoviny prostaty převažují nad negativy. Doporučují mužům ve věku mezi 50 (často dokonce i 40) a 74 lety návštěvu urologa spojenou s vysvětlením situace a odběrem krve na testování PSA.

Mužům, kteří mají zájem o svůj zdravotní stav a chtějí o své zdraví pečovat, doporučujeme návštěvu urologa po 40. roce věku (ale přijít by samozřejmě měl i muž, který je již v současné chvíli starší). Urolog muže vyšetří a vysvětlí mu celou problematiku včetně pozitiv i negativ testování na PSA. V případě souhlasu pacienta provede odběr PSA a dle výsledku doporučí další postup.

U nemocných s podezřením na karcinom prostaty, po ev. předchozí negativní biopsi prostaty doporučujeme provedení PCA3  testu.

Jedná se genetické vyšetření provádějící se z moče po předchozí masáži prostaty. Toto  vyšetření spolu s PSA  a vyšetřením prostaty konečníkem umožnuje upřesnit další rozhodování o nutnosti či možnosti oddálit biopsi prostaty.

Naši odborníci jsou špičkoví specialisté na léčbu rakoviny prostaty v ČR. V případě Vašeho zájmu se Vám budou pečlivě a diskrétně věnovat, celou problematiku Vám vysvětlí a hlavně provedou všechny potřebné kroky.

 

Operační léčba karcinomu prostaty

Operace prostaty pro nádor (tzv. radikální prostatektomie) a její provedení za použití operačního robota

Podstatou radikální prostatektomie je odstranění celé prostaty včetně semenných váčků. Tento výkon je prováděn u pacientů s rakovinou prostaty jestliže předpokládáme, že se nádor nerozšířil mimo prostatu. Tento způsob léčby tedy volíme u pacientů, u kterých byla rakovina zachycena včas. Jedná se o velmi účinnou léčbu - u vhodně zvoleného pacienta může přinést úplné vyléčení.

V čem operace spočívá?
Principem operace je odstranění celé prostaty včetně tzv. semenných váčků. Během výkonu je přerušena močová trubice těsně pod prostatou, tak aby došlo k jak nejmenšímu poranění svěrače. Po odstranění prostaty je močová trubice nově napojena na močový měchýř. Pro úspěšné zahojení tohoto spojení má pacient po výkonu několik dní močovou trubicí do měchýře zavedenou cévku.

V některých případech je součástí operace i odstranění lymfatických uzlin z oblasti pánve.

Jak hodnotíme výsledek operace?
Operace by měla přinést vyléčení nádorového onemocnění. Hodnotíme to na základě patologického vyšetření, kdy by nádor neměl dosahovat k povrchu odstraněné prostaty (hovoříme o pozitivních nebo negativních resekčních okrajích). Ještě důležitějším faktorem je sledování pooperačního hodnot prostatického specifického antigenu (thv. PSA) v krvi - ty by po několika týdnech měly dosáhnout nulových hodnot nebo se jim přibližovat (ideální je, když hladina klesne do setinových hodnot).

Jaké jsou komplikace?
Jednou z možných komplikací je porucha udržení moči po výkonu (tzv. inkontinence). Je třeba říci, že bezprostředně po výkonu se určitý únik moči u části pacientů objevuje. Je to důsledkem oslabení funkce svěrače v důsledku operačního výkonu, udržení moči by se však mělo postupně zlepšovat a významný únik by neměl trvat déle než několik týdnů. Stupeň úniku i rychlost návratu do původní situace závisí na kvalitě provedeného výkonu, ale i na anatomickém vztahu prostaty a svěrače - u některých mužů svěrač přiléhá těsně k prostatě, což má za důsledek větší poranění při operaci. Důležitá je rovněž dobrá rehabilitace pacienta, který by měl záhy po výkonu posilovat svěrač i svaly pánevního dna. 

Dalším nepříznivým důsledkem výkonu může být zhoršení erekce. Příčinou je poranění nervů, jejichž účinkem je erekce zahájena a které těsně přiléhají k prostatě. Ve vhodných případech se během výkonu snažíme tyto nervy ochránit a nepoškodit, je ale třeba říci, že to není možné v každém případě.

Jak lze operaci prostaty provést?
Klasickým způsobem provedení je otevřená operace, tedy operace provedená z krátkého řezu v podbřišku. 

V současné době jsou stále častěji využívány i moderní operační postupy, jejichž cílem je zrychlit hojení po výkonu, zkrátit dobu pobytu v nemocnici, urychlit návrat do běžného života a snížit riziko komplikací při zachování úspěšnosti protinádorové léčby. 

Již řadu let je radikální prostatektomie prováděna i laparoskopickou cestou, tedy z několika vpichů do dutiny břišní. 

Nejmodernějším způsobem provedení výkonu je pak použití tzv. operačního robota, kdy hovoříme o tzv. roboticky asistované radikální prostatektomii. Jedná se vlastně o vylepšenou laparoskopii, kdy jsou do těla pacienta z několika vstupů (vpichů) zavedeny nástroje s pohyblivým kloubem, které ovládá operatér z vnějšku ze zvláštního stanoviště - tzv. konzole, která je umístěna na operačním sále, nikoliv však u operačního stolu. Mezi operatéra a pacienta tak vstupuje počítačem ovládané zařízení, které usnadňuje lékaři provedení výkonu.

Ve srovnání s klasickou laparoskopií využívá systém 3D zobrazení přinášející lepší orientaci v operačním poli a také již zmíněné jemné robotické nástroje s pohyblivým kloubem. 
Lékař - operatér ovládá konce nástrojů zavedených do těla pacienta prostřednictvím vysoce citlivých, na jednotlivých prstech navlečených joysticků. Přirozeně, intuitivně pohybuje rukama a simuluje pohyby, které by dělal v případě, kdyby se nacházel rukama v bezprostřední blízkosti preparované tkáně. Jemnost zobrazovaných struktur, vyladěná s jemností pohybu nástrojů, umožňuje chirurgovi dosáhnout vyššího stupně preciznosti a zejména šetrnosti prováděné preparace, což se může projevit na výsledku léčby.

Jaké výsledky dosahujeme různými způsoby provedení?
Všechny operační postupy v současné době dosahují srovnatelných výsledků z hlediska úspěšnosti odstranění nádoru. Bylo však prokázáno, že po roboticky asistované operaci je možná kratší doba hospitalizace (obvykle několik dní a během výkonu je menší krevní ztráta. Podle nejnovějších výsledků ze zahraničí se zdá, že operace s pomocí robota přináší i rychlejší obnovení udržení moči a vyšší šanci na zachování potence.

Jaké faktory rozhodují o výsledku operace nádoru prostaty?
Je třeba zdůraznit, že výkon musí být proveden kvalitním a zkušeným operatérem. Zkušenost a zručnost operatéra jsou stále nejdůležitější parametry rozhodující o výsledku, jsou důležitější, než kterou technikou je výkon proveden - tedy zda otevřenou cestou nebo roboticky. Zkušenost operatéra je tedy nezbytná i v případě roboticky asistovaného výkonu.


Máte-li zájem o bližší informace v této oblasti, neváhejte nás kontaktovat. Naši odborníci mají s rakovinou prostaty mnohaleté zkušenosti, rádi vám vysvětlí podrobnosti o dostupné možnosti. Objednejte se do UroKlinikum na telefonním čísle +420 608 827 761 nebo na e-mailové adrese: ambu(zavináč)uroklinikum.cz