Chci se objednat

Fúzní biopsie prostaty

Šetrná a efektivní cesta k ověření diagnózy

Určení diagnózy karcinomu prostaty může být někdy problematická. Standardní metody biopsie nemusejí být na první pokus průkazné a stanovení správné diagnózy se protahuje.

Riziko nádoru signalizuje pozitivní vyšetření prostaty přes konečník nebo zvýšená hodnota specifického antigenu (PSA) a diagnózu je nutné ověřit prostřednictvím dalších vyšetření.

Fúzní biopsie prostaty přináší pacientovi zásadní zefektivnění diagnostiky. Metoda pracuje s unikátním spojením (fúzí) dvou zobrazovacích metod. Metody magnetické rezonance a vyšetření ultrazvukem.

Jak fúzní biopsie funguje? 

Magnetická rezonance ozřejmí suspektní (podezřelé) ložisko a vytvořený obraz se následně propojí s ultrazvukem.

Softwarové propojení těchto dvou obrazů umožňuje přesnější zacílení patologického ložiska, jeho rychlý a bezpečný odběr.

Integrovaný softwarový modul slouží ke spojení kontur obrazu magnetické rezonance se sonografickým (ultrazvukovým) obrazem v reálném čase. Dovolujte tak precizní odebrání vzorků z podezřelých ložisek v prostatě. Technologie fúze umožnuje kontrolovanou biopsii v příčné, podélné i endfire rovině. Oproti běžným vyšetřením se tak zvyšuje možnost záchytu i velmi malých ložisek.

Fúzní biopsie v UroKlinikum představuje šetrnější způsob vyšetření prostaty. Jaké jsou výhody této metody?

Pro pacienty představuje šetrnější způsob vyšetření prostaty. Systém je vybaven naváděcím zařízením, které umožňuje přístup přes hráz (prostor tvořený svaly mezi konečníkem a varlaty).

Odpadají nepříjemná opakovaná vyšetření a odběry naslepo, ale především velká psychická zátěž s ohledem na dlouhodobou nejistotu.

Na vyšetření se můžete objednat ihned pomocí elektronického formuláře zde.

Karcinom prostaty

Karcinom prostaty je po kožních nádorech nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů. Předpokládá se, že nově je v ČR každý rok zjištěno přes 7500 mužů. Z toho polovina bude léčena pro lokalizovaný karcinom prostaty, necelá tisícovka mužů podstoupí léčbu pro lokálně pokročilý nádor a přes 700 pacientů bude léčeno pro nově zjištěný metastitický karcinom prostaty. 

Indikace a průběh vyšetření

Podezření na nádorové onemocnění prostaty pojme urolog na základě vyšetření pacienta (palpační vyšetření prostaty skrze konečník) a po provedení krevního testu PSA (prostatický specifický antigen).

Jak vyšetření proběhne?

Fúzní biopsii prostaty provádíme ambulantně po předchozí přípravě v lokální anestezii a inhalační anestezii Entonoxem. Pacient zůstává 30 minut v klidové zóně a poté může odejít domů.

Oproti běžným vyšetřením se u fúzní biopsie na UroKlinikum zvyšuje možnost záchytu i velmi malých ložisek.

Jaká je příprava před výkonem?

Pro vyšetření je nutné vyprázdnění konečníku glycerínovým čípkem a antibiotická prevence infekce.  V případě, že pacient užívá léky na ředění krve je nutno vysadit 5 dní předem, event. se musí poradit se svým ošetřujícím lékařem.

Jak dlouho fúzní biopsie trvá?

Příprava k fúzní biopsii je asi 15 min. Samotný odběr vzorků trvá cca 10 minut.

Je nutné předoperační vyšetření? 

Předoperační vyšetření praktickým lékařem není k výkonu potřeba.

Jaká jsou omezení a doporučení po zákroku, případně na jak dlouho?

Doporučujeme 2 - 3 dny klidovější režim, vyvarovat se pohlavnímu styku, horkých koupelí ve vaně (pouze sprchování). Obecně nepřepínat síly, nezvedat těžké břemena. Zvýšit příjem tekutin na 3 - 4 litry.

Co bude se vzorkem biopsie, jak dlouho čeká pacient na výsledek?

Obvykle do 10 - 14 dní je znám výsledek histopatologického rozboru odebrané prostatické tkáně. Na základě tohoto nálezu jsou pacientem rozebrány možnosti terapie a naplánován další postup.