Chci se objednat

Fúzní biopsie prostaty

Fúzní perineální biopsie: nejmodernější metoda záchytu rakoviny prostaty

Karcinom prostaty je nejčastější nádorové onemocnění u mužů. Potýká se s ním více než 63 tisíc mužů v ČR. Standardní biopsie má v diagnostice omezené možnosti. Průlom nabízí nová metoda tzv. fúzní perinální biopsie. 

„Fúzní perinální biopsie prostaty znamená pro pacienty UroKlinikum zpřesnění diagnózy. Včasně stanovená diagnóza přináší větší naději na dobře nastavenou léčbu," říká lékařka UroKlinikum MUDr. Monika Purmová, FEBU.

Fúzní biopsie prostaty umožňuje digitální spojení dat ze dvou různých zdrojů, a to magnetické rezonance (MR) a ultrazvuku. Výsledkem je přesné ohraničení ložisek a významné zpřesnění výsledků biopsie.

UroKlinikum je jedním z prvních ambulantních zařízení, které provádí fúzní biopsii a jedno z prvních provádějící fúzní perineální biopsii.

V UroKlinikum pro fúzní biopsii využíváme špičkovou německou technologii BiopSEE firmy MedCom.

Jak fúzní perinální biopsie funguje? 

Magnetická rezonance ozřejmí suspektní (podezřelé) ložisko a vytvořený obraz se následně propojí s ultrazvukem. Softwarové propojení těchto dvou obrazů umožňuje přesnější zacílení patologického ložiska, jeho rychlý a bezpečný odběr.

Integrovaný softwarový modul slouží ke spojení kontur obrazu magnetické rezonance se sonografickým (ultrazvukovým) obrazem v reálném čase. Dovolujte tak precizní odebrání vzorků z podezřelých ložisek v prostatě. Technologie fúze umožnuje kontrolovanou biopsii v příčné, podélné i endfire rovině. Oproti běžným vyšetřením se tak zvyšuje možnost záchytu i velmi malých ložisek. „Fúzní perinální biopsie navíc umožňuje dřívější záchyt karcinomu, který běžně není vidět," vysvětluje primář UroKlinikum MUDr. Josef Stolz, MBA.

Fúzní biopsie v UroKlinikum představuje šetrnější a přesnější způsob vyšetření prostaty.Jaké jsou výhody této metody?

Pro pacienty představuje šetrnější způsob vyšetření prostaty. Systém je vybaven naváděcím zařízením, které umožňuje přístup přes hráz (prostor tvořený svaly mezi konečníkem a varlaty).

Odpadají nepříjemná opakovaná vyšetření a odběry naslepo, ale především velká psychická zátěž s ohledem na dlouhodobou nejistotu.

Na vyšetření se můžete objednat ihned pomocí elektronického formuláře zde.

Karcinom prostaty

Karcinom prostaty je po kožních nádorech nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů. Předpokládá se, že nově je v ČR každý rok zjištěno přes 7500 mužů. Z toho polovina bude léčena pro lokalizovaný karcinom prostaty, necelá tisícovka mužů podstoupí léčbu pro lokálně pokročilý nádor a přes 700 pacientů bude léčeno pro nově zjištěný metastitický karcinom prostaty. 

Indikace a průběh vyšetření

Podezření na nádorové onemocnění prostaty pojme urolog na základě vyšetření pacienta (palpační vyšetření prostaty skrze konečník) a po provedení krevního testu PSA (prostatický specifický antigen).

Jak vyšetření proběhne?

Fúzní perineální biopsii prostaty provádíme v UroKlinikum ambulantně po předchozí přípravě v lokální anestezii a inhalační anestezii. Pacient zůstává 30 minut v klidové zóně a poté může odejít domů.

Díky speciálnímu zaměření se vyznačí podezřelá ložiska karcinomu pacienta UroKlinikum.

Jaká je příprava před výkonem?

Pro vyšetření je nutné vyprázdnění konečníku glycerínovým čípkem a antibiotická prevence infekce.  V případě, že pacient užívá léky na ředění krve je nutno vysadit 5 dní předem, event. se musí poradit se svým ošetřujícím lékařem.

Jak dlouho fúzní perineální biopsie trvá?

Příprava k fúzní perineální biopsii je asi 15 min. Samotný odběr vzorků trvá cca 10 minut.

Je nutné předoperační vyšetření? 

Předoperační vyšetření praktickým lékařem není k výkonu potřeba.

Jaká jsou omezení a doporučení po zákroku, případně na jak dlouho?

Doporučujeme 2 - 3 dny klidovější režim, vyvarovat se pohlavnímu styku, horkých koupelí ve vaně (pouze sprchování). Obecně nepřepínat síly, nezvedat těžké břemena. Zvýšit příjem tekutin na 3 - 4 litry.

Co bude se vzorkem biopsie, jak dlouho čeká pacient na výsledek?

Obvykle do 10 - 14 dní je znám výsledek histopatologického rozboru odebrané prostatické tkáně. Na základě tohoto nálezu jsou pacientem rozebrány možnosti terapie a naplánován další postup.