Chci se objednat

Biopsie prostaty

Urologická klinika Uroklinikum nabízí 3 typy biopsie prostaty:

Byli jste v nemocnici či jinde odmítnuti? UroKlinikum provádí biopsie prostaty, objednejte se k nám. Pracujeme za vysokých hygienických a bezpečnostních standardů.

- standardní biopsie (přes rektum) s využitím ultrazvuku

- perineální biopsie (přes hráz) - s použitím speciální ultrazvukové sondy

- fúzní perineální biopsie - nejmodernější metoda záchytu rakoviny prostaty pomocí propojení obrazu ultrazvuku a magnetické rezonance

Výhody fúzní biopsie v UroKlinikum 

  • Individuální přístup
  • Nebolestivé provedení díky sofistikované metodice tlumení bolesti
  • Špičková technologie s možností perineálního přístupu a nejmodernější fúzní biopsie
  • Moderní prostředí a organizace péče
  • Krátké objednací termíny

 CHCI SE OBJEDNAT HNED K BIOPSII PROSTATY

Standardní biopsie

Biopsie prostaty neboli cílený odběr 10-12 vzorků z prostaty je urologické ambulantní vyšetření, prováděné za účelem potvrzení či vyloučení podezření na přítomnost karcinomu prostaty u muže.

Vyšetření provádíme v naší ambulanci citlivě a cíleně pečujeme o minimalizaci nepříjemných pocitů každého pacienta. Vyšetření probíhá s důrazem na intimitu a v důstojném prostředí za využití nejmodernější techniky. Odběr vzorků se provádí přes speciální nástavec ultrazvukové sondy per rektum.

 

Perineální biopsie s planární sondou

Tato metoda se od standardní biopsie liší využití dokonalejší ultrazvukové sondy propojené se steprem (zařízení pro fixaci sondy a její přesnou manipulaci) umožňující přesnější zacílení ložisek v prostatě. Punkce se provádí přes hráz a je přesně cílená.

Perineální biopsie s sebou přináší i vyšší bezpečnosti a snížení rizika následné infekce i krvácení.

Perinální biopsie v UroKlinikum s sebou přináší i vyšší bezpečnosti a snížení rizika následné infekce i krvácení.

 

Indikace a průběh vyšetření

Podezření pojme urolog na základě vyšetření muže (palpační vyšetření prostaty skrze konečník) a po provedení krevního testu PSA (prostatický specifický antigen). V počátečních stádiích karcinomu prostaty je výrazně citlivější krevní test – PSA. V této fázi obvykle muž nemá žádné klinické potíže. Pokud se v této fázi zachytí karcinom prostaty, je obvykle velká šance na jeho úplné vyléčení a odstranění karcinomu prostaty u muže.

Biopsie prostaty je vyšetření které provádíme ambulantně po předchozí přípravě (viz. příprava bez biopsii prostaty). V poloze na boku se v lokální anestezii do konečníku zavede ultrazvuková rektální sonda. Po zmapování prostaty, identifikací ev. podezřelých ložisek prostatické tkáně se cíleně, za ultrazvukové kontrolyprovede cílený a systematický bioptický odběr prostatické tkáně. Obvykle se jedná o 10 - 12 vzorků z obou laloků prostaty. Odběr se provádí pomocí jednorázové velmi tenké jehly.

Nepříjemné pocity během vyšetření je možné omezit s metodou ENT analgézie (vyřazení vnímání bolesti), které je i našimi specialisty doporučována. Inhalace při analgézie pomáhá zmírnit obavy pacienta a signifikantně snižuje citlivost celého výkonu.

Vše trvá cca 10 - 15 minut. Po výkonu je obvyklá dočasná příměs krve ve stolici ev. menší dočasné krvácení z konečníku. Může se objevit krev v moči a ve spermatu. Tytopříznaky obvykle do 24 hodin vymizí. Nicméně můžou se přechodně náhleobjevit i několik dní po provedení biopsie prostaty.

Zcela výjimečně může dojit k vzniku teplot, febrilního stavu vyžadujícího hospitalizaci a podání širocespektrých antibiotik.

Obvykle do 10 - 14 dní je znám výsledek histopatologického zpracováno odebranéprostatické tkáně. Na základě tohoto nálezu jsou pacientem rozebránymožnosti terapie a naplánován další postup.

 

Poučení a příprava před biopsií prostaty

Příprava pacienta
Před výkonem, odběrem vzorků z prostaty je nutné vyprázdnit konečník. Večer před vyšetřením zavedete do konečníku 1-2 glycerínové čípky (volně k zakoupení v lékárně). V den vyšetření ráno opět použít 1 glycerínový čípek. Nepoužívejte prosím žádná projímadla.

V den stanovení termínu biopsie prostaty dostanete od indikujícího lékaře, urologa 2 tablety (ev. recept) antibiotika, které požijete v den výkonu - v 7:00 ráno před výkonem užijete jednu tabletu antibiotika, další za 12 hodin.

Nemocný před a v den vyšetření nesmí užívat léky, které ovlivňují srážlivost krve. Jedná se především o léky jako např. Anopyrin, Warfarin, Godasal, Plavix, Clopidogrel a další. V případě užívaní těchto léku je nutné je v dostatečné době před výkonem vysadit ev. nahradit jiným preparátem.

 

Postup při vyšetření/provedení výkonu

  1. Lékař Vám v poloze na levém boku zavede do konečníku ultrazvukovou sondu velikosti prstu, kterou změří velikost prostaty a zhodnotí eventuální podezřelá místa.
  2. Tenkou jehlou odebere několik (většinou 10-14) drobných vzorků tkáně z prostaty.

Vlastní vyšetření trvá přibližně 10 minut. Pacienti hodnotí vyšetření spíše jako nepříjemné nežli bolestivé. Celý výkon lze a je doporučeno podstoupit za podpory inhalační anestezie.

 

Možné komplikace a rizika
Vzhledem k povaze výkonu nejčastější komplikacemi je menší a dočasné krvácení z konečníku, příměs krve v moči s odstupem se může objevit i krev ve spermatu. Obvykle krvácení není nijak závažné a samo během několika dnů ustane. Velmi vzácně, v malém procentu (cca. do 1,5%) dochází k závažnějšímu krvácení, výskytu obtíží s močením či teplotám.

V případě, že máte podezření, že se u Vás vyskytly komplikace, neváhejte nás nebo příslušné spádové urologické pracoviště ihned kontaktovat.

Po vyšetření je 2 - 3 dny doporučen klidový režim, vyvarovat se větší fyzické námahy, pohlavního styku a horkých vanových koupelí (pouze sprchovat). Po tyto dny je vhodný vyšší příjem tekutin (denně cca 3-4 l).

V případě větších zdravotních problému, například zástava močení, vysoká teplota s třesavkou je nutná okamžitá kontrola na urologické ambulanci, kde urolog dle Vašeho stavu může doporučit krátkodobou hospitalizaci v nemocnici.