Chci se objednat

Inkontinence (únik moči) - diagnostika a léčba

Inkontinence je stav, kdy dochází k samovolnému úniku moči. Jedná se o velmi častý problém, který postihuje jak ženy, tak i muže a výrazně negativně ovlivňuje jejich kvalitu života.

UroKlinikum nabízí pacientkám vysoce specializovanou urogynekologickou péči garantovanou předním odborníkem profesorem Jaromírem Mašatou, CSc. 

Druhy a příčiny inkontinence

Stresová inkontinence
Jedná se o únik moči při zvýšeném tlaku na močový měchýř - například při kašlání, kýchání, smíchu, cvičení nebo zvedání těžkých předmětů. Stresová inkontinence nastane, když je oslaben svěrač močového měchýře nebo došlo k oslabení závěsného aparátu močové trubice. U žen může být tento stav důsledkem změn vyplývajících z těhotenství, porodu a menopauzy. U mužů je příčinou stresové inkontinence nejčastěji operace prostaty, především otevřená či laparoskopická radikální prostatektomie, tedy kompletním odstranění prostaty při lokalizovaném nádorovém onemocnění.

Urgentní inkontinence
Jedná se o náhlé a intenzivní nutkání na močení, následované nechtěným únikem moči. Je způsobená buď nekontrolovatelnými stahy svaloviny močového měchýře, nebo zvýšenou citlivostí receptorů ve stěně měchýře. Urgentní inkontinence může být způsobena infekcí močových cest, kameny močového měchýře, tumorem močového měchýře nebo onemocněními nervového systému jako je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza a mozková mrtvice. Pokud není odhalena vyvolávající příčina urgentní inkontinence, mluvíme o hyperaktivitě močového měchýře.

Inkontinence z přeplnění
Inkontinence z přeplnění se projevuje neúplným vyprazdňováním s postupně se zvětšujícím zůstatkem moči v měchýři po vymočení. Příčinou bývá obstrukce odtoku moči (nejčastěji na podkladě zvětšené prostaty, zúžené močová trubice, poklesu dělohy a poševních stěn) nebo získaná slabost svaloviny močového měchýře (nejčastěji nervovým poškozením po diabetu nebo jiné nemoci).

Smíšená inkontinence
Pokud se vyskytují příznaky více než jednoho typu inkontinence moči, jako je stresová inkontinence a urgentní inkontinence, jedná se o smíšenou inkontinenci.

Funkční inkontinence
Mnoho starších lidí, zejména lidí v domovech důchodců, má zkušenosti s inkontinencí jednoduše proto, že jejich tělesné nebo duševní postižení jim brání navštívit toaletu včas.

Totální inkontinence
Tento termín je někdy používán k popisu stavu kontinuálního úniku moči nebo pravidelného neovladatelného úniku velkého množství moči. V takových případech má močový měchýř velmi omezenou jímací kapacitu. Příčinou může být vrozená anatomická vada, poranění míchy nebo přímo močového ústrojí, stavy po radiační léčbě, abnormální komunikace mezi močovým měchýřem a přilehlými strukturami (píštěle).

 

Základní vyšetření při diagnostice inkontinence

Anamnéza
Důležité jsou nejen informace týkající se úniku moči, nutkání k močení ale také přidružená onemocnění, porody, užívané léky, charakter zaměstnání, sporty apod. Velmi cennou pomůckou jsou cílené dotazníky a mikční deníky. Jejich vyplnění během 48 hodin, včetně noci, umožňuje získat hodnotné informace o stavu močení ve vztahu k příjmu tekutin.

Laboratorní vyšetření
K těmto vyšetřením patří chemické vyšetření moči, vyšetření močového sedimentu, kultivace moči nebo výtěru z pochvy a močové trubice.

Urodynamické vyšetření
Jedná se o vyšetření, při kterém je cévkou naplněn močový měchýř, jsou sledovány tlaky v močovém měchýři i v močové trubici a je posuzován vztah mezi nimi. Na konci vyšetření pacient močí do speciální toalety, přizpůsobené měření rychlosti proudu moči (Uroflowmetr).

 

Doplňková vyšetření při úniku moči

Gynekologické vyšetření
Gynekolog vyšetřuje stav pánevního dna, pevnost svalů, které jej tvoří. Posuzuje také sestup rodidel.

PW test, test vážení vložek
Před a po hodinu trvající pohybové aktivitě jsou převáženy vložky. Lze tak určit množství tekutiny unikající zejména při námaze.

Ultrazvuk
Ultrazvukové vyšetření je prováděno přes podbřišek při dostatečně naplněném močovém měchýři

Rentgen nebo CT
Rentgenové vyšetření se používá při podezření na kameny v močových cestách.

Uretrocystoskopie
Pomocí endoskopického přístroje lze velmi jednoduše při ambulantním výkonu nahlédnout do močového měchýře a močové trubice a zhodnotit anatomické poměry včetně charakteru sliznic močových cest.

Kalibrace močové trubice
Při podezření na zúžení močové trubice je pomocí speciálního nástroje změřen průsvit močové trubice.

 

Léčba inkontinence

Konzervativní léčba
Ke konzervativním léčebným postupům patří změna životosprávy (úbytek na váze, stop kouření, pití kávy, omezení těžké fyzické aktivity), rehabilitace a fyzikální léčba (trénink močového svěrače, gymnastika svalů pánevního dna, elektrostimulace včetně vaginální elektrické stimulace svalů pánevního dna, překonávání nutkání - bladder drill, nácvik na toaletu, biofeedback, neuromodulační a neurostimulační techniky atd.), vaginální kónusy, odvod moči močovou cévkou nebo cévkou zavedenou přes břišní stěnu do měchýře, používání inkontinenčních pomůcek, protetické pomůcky (svorka na penis, urinál, podpůrné pesary), farmakoterapie (tlumí stahy svaloviny močového měchýře, zvyšuje kapacitu močového měchýře, posiluje uzávěrové mechanismy). Dodávání estrogenů u žen v období přechodu (hormonální substituční léčba) zlepšuje prokrvení a tím i funkci tkání v oblasti uretry, pochvy a spodiny močového měchýře.

Operační léčba
Pokud konzervativní léčba nevede k větším úspěchům, doporučuje se u středně závažné a závažné inkontinence chirurgická léčba. Operační léčba se ve většině případů týká stresové inkontinence. Provádějí se podpůrné operace močové trubice a hrdla močového měchýře, závěsné operace, slingy. Standardem operační léčby stresové inkontinence moči u žen je řadou odborníků dnes označována miniinvazivní technika - tahuprostá suburetrální páska (retropubická (TVT) nebo transobturátorová (TOT)). Tyto postupy nahrazují dříve upřednostňované otevřené operace. Dále se do oblasti hrdla močového měchýře dají aplikovat látky (teflon, kolagen či autologní tuk), které pomáhají uzavřít hrdlo a začátek močové trubice.

Se zlepšením a úspěchy farmakoterapie na poli urgentní močové inkontinence (používají se anticholinergika k potlačení stahu svalové tenze močového měchýře) se invazivní léčba pro tyto obtíže provádí až po vyčerpání konzervativních možností léčby. Může být například využita intravezikální aplikace farmak potlačujících hyperaktivitu močového měchýře. Invazivnějším způsobem léčby je například aplikace botulotoxinu do stěny močového měchýře, kterou provádíme ambulantně na naší klinice. Při selhání této méně invazivní léčby se mohou provádět operace ke zvětšení kapacity močového měchýře pomocí střevního segmentu.