Chci se objednat

Ceník služeb

Výběr z platného ceníku UroKlinikum:

Ambulantní ceník STANDARD

Pro pojištěnce zdravotních pojišťoven VZP (111), VoZP (201), OZP (207), Škoda (209), ZPMV ČR (211), RBP (213) a ČPZP (205) je Vstupní vyšetření, Kontrolní vyšetření i Malé kontrolní vyšetření v režimu standard plně hrazeno zdravotní pojišťovnou (ZP). Ceny jsou uvedeny v Kč.

Název

Popis

Cena pro smluvní pojištěnce

Cena pro samoplátce

 

Vstupní vyšetření

Klinické vyšetření, odběr anamnézy, posouzení zdravotního stavu, doporučení léčby, vyšetření moči, transabdominální ultrazvukové urologické vyšetření orgánů malé pánve a ledvin, odběr krve pro laboratorní testy (provedení testu není v ceně zahrnuto).

hradí ZP

Cena: 2.500,-

Kontrolní vyšetření

Aktualizace anamnézy, klinické vyšetření zaměřené na potíže pacienta, předpis medikace, předpis medikace, zhodnocení léčby ev. vyšetření moči, odběr krve pro laboratorní testy (provedení testu není v ceně zahrnuto).

hradí ZP

Cena: 850,-

Malé kontrolní vyšetření

Kontrolní vyšetření zaměřené cíleně na daný problém nejdéle do 3 měsíců od předchozí návštěvy, předpis medikace, odběr krve pro laboratorní testy (provedení testu není v ceně zahrnuto).

hradí ZP

Cena:  500,-
Konzultace á 10 min.

Rozhovor s pacientem nebo příbuznou osobou včetně posouzení dosavadní léčby a zhodnocení donesené lékařské dokumentace pacienta, doporučení dalšího postupu. Součástí není žádné vyšetření pacienta.

Cena:  500,-

Cena:   500,-
USG1 ABDO Transabdominální ultrazvukové urologické vyšetření orgánů malé pánve a ledvin. hradí ZP

Cena: 500,-

USG2 Muž

Ultrazvukové vyšetření varlat a penisu.

hradí ZP

Cena: 500,-
USG3 Kombi

Současné ultrazvukové transabdominální vyšetření a vyšetření varlat a penisu.

hradí ZP

Cena:  750,-
USG4 REKT

Transrektální ultrazvukové vyšetření.

hradí ZP

Cena:  600,-
Uroflowmetrie

Neinvazivní vyšetření za pomoci kterého měří lékař rychlost proudu moči za určitý čas. 

hradí ZP

Cena: 250,-

Urodynamické vyšetření

Funkční vyšetření dolních močových cest. hradí ZP Cena: 2.500,-
Cystoskopie rigidní Vyšetření močového měchýře pomocí rigidního (pevného) nástroje (cystoskopu). hradí ZP Cena: 1.900,-
Cystoskopie flexibilní Vyšetření močového měchýře pomocí tenkého flexibilního nástroje. hradí ZP Cena:  2.700,-
Balíček ADAM

Komplexní vyšetření, hormonální profil, lipidový profil, krevní obraz, PSA. USG ledvin prostaty a varlat s nastavením terapie.

Cena: 4.500,-

Cena: 4.500,-
ENT inhalační anestézie Inhalační analgézie pro zamezení nepříjemných pocitů při vyšetřeních (např. u cystoskopie nebo biopsie). Cena: od 700,- á 10 min. Cena: od 700,- á 10 min.

Vstupní andrologické vyšetření

Konzultace s lékařem, ultrazvuk, vyšetření, případná další vyšetření dle indikace. Cena: 2.300,-

Cena: 2.300,-

Vstupní vyšetření před aplikací rázové vlny

Konzultace s lékařem, vyšetření Cena:  1.000,-

Cena: 2.000,-

Kontrola - andrologické vyšetření 

 Kontrola Cena: 800,-

Cena: 800,-

Indikační vyšetření 

Rezūm

 Započítá se vůči ceně zákroku. 2.500,- 2.500,- 

Samostatné indikace na vyžádání pacienta (např. ultrazvuk břicha)

Individuální cena dle indikace individuálně individuálně

Služby recepce

Roční poplatek 300,-

300,-

 

Vyšetření u profesora MUDr. Marka Babjuka, CSc. je výhradně v režimu PRÉMIUM.

 

Ambulantní ceník PRÉMIUM

Název

Popis

Cena pro samoplátce


Cena pro smluvní pojištěnce
Komplexní vyšetření 
PRÉMIUM

Komplexní vyšetření specialistou při první návštěvě. Obsahuje klinické vyšetření včetně vyšetření konečníkem, uroflowmetrie (vyšetření průtoku moči), vyšetření moči chemicky a kultivačně, vyšetření ultrazvukem ledvin a močového měchýře, u mužů ultrazvuk prostaty a varlat. V případě potřeby PSA. Rozsah vyšetření do 50 minut.

Cena: 4.000,-

Cena: 2.600,-

Kontrolní vyšetření 
PRÉMIUM

Kontrola obsahuje klinické vyšetření zaměřené na určitý problém, se kterým je pacient sledován, vyšetření moči chemicky, ultrazvuk a dle potřeby uroflowmetrie. Kontrolní vyšetření v rozsahu do 30 minut.

Cena: 2.000,-

Cena: 1.300,-

Cílené vyšetření 
PRÉMIUM

Cílená krátká kontrola klinického nálezu, se kterým je pacient sledován. Cílená kontrola v rozsahu do 15 minut.

Cena: 1.000,-

Cena: 900,-

Laboratorní vyšetření

Dle rozsahu - ceník na vyžádání v ambulanci.

Cena: dle rozsahu Cena: od 0,-
Flexibilní cystoskopie Endoskopické zobrazení močového měchýře tenkým flexibilním nástrojem. Cena: 2.900,- hrazeno ZP 
ENT Inhalační analgézie zamezující nepříjemný pocitům u vyšetření (například u cystoskopie, biopsie prostaty apod.).

Cena: od 700,-

Cena: od 700,- 
Služby recepce zahrnuty v cenách PRÉMIUM

Cena:0,-

Cena:0,- 


Rezervační poplatek

Objednání do ambulance prof. Babjuka je podmíněno zaplacením rezervačního poplatku ve výši 50% ceny vyšetření. Rezervační poplatek je v plné výši započten vůči ceně vyšetření. Storno poplatek je ve výši 100% rezervačního poplatku, pokud se pacient k vyšetření nedostaví nebo jej zruší později než do 12:00 hodin předchozího pracovního dne. Rezervační poplatek bude vrácen do 3 pracovních dní od zrušení objednávky vyšetření.

Pokyny pro platbu rezervačního poplatku:

Poplatek hraďte do 3 dnů po objednání termínu vyšetření na účet číslo 2109508245/2700 vedeného u Unicredit Bank. Jako VS platby uveďte datum narození ve formátu DDMMRRRR a do popisu platby uveďte své jméno.

 

Ceník chirurgických výkonů

 

Název

Popis

Cena pro smluvní pojištěnce

Cena pro samoplátce

Vasektomie, No Scalpel Vasektomie

Metoda mužské antikoncepce (včetně ceny ENT)

Cena: 15.000,- Kč

16.000 Kč

Cirkumcize Mužská obřízka (včetně ceny ENT) Cena: 17.500,- Kč 18.500 Kč 
Frenuloplastika Plastika uzdičky Cena: 13.000,- Kč 14.000 Kč 
Léčba zbytnělé prostaty Rezūm

Ambulantní léčba pomocí vodní páry. Balíček péče včetně zákroku. Cena: 67.000,- Kč 80.000 Kč 
Kosmetické korekce na kůži genitálu Excize Cena: individuální kalkulace Individuálně 
ENT - Inhalační analgézie Omezení nepříjemných pocitů během operace či vyšetření. Cena: od 700,- Kč od 1.100 Kč 
Standardní biopsie  Standardní biopsie (přes rektum) s využitím ultrazvuku. Cena: 2.000,-  5.000 Kč 
Perinální biopsie  Perinální biopsie (přes hráz) - s použitím speciální ultrazvukové sondy. Cena: 5.000,-   8.000 Kč 
Fúzní perinální biopsie Nejmodernější metoda záchytu rakoviny prostaty pomocí propojení obrazu ultrazvuku a magnetické rezonance. Cena: 10.000,-    13.000 Kč 

 Ceník a podmínky jsou platné od 1.2.2022.

 Storno poplatek

V případě nedostavení se k chirurgickým zákrokům bez předchozí omluvy, účtujeme pacientovi storno poplatek ve výši 3.000 Kč, u výkonu Rezūm storno poplatek ve výši 5.000Kč.