Chci se objednat

Ceník služeb

Výběr z platného ceníku UroKlinikum:

Ambulantní ceník STANDARD

Pro pojištěnce zdravotních pojišťoven VZP (111), VoZP (201), OZP (207), Škoda (209), ZPMV ČR (211), RBP (213) a ČPZP (205) je Vstupní vyšetření, Kontrolní vyšetření i Malé kontrolní vyšetření v režimu standard plně hrazeno zdravotní pojišťovnou (ZP). Ceny jsou uvedeny v Kč.

Název

Popis

Cena pro smluvní pojištěnce

Cena pro samoplátce v Kč

 

 Servisní poplatek

 

Poplatek zahrnuje služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a jsou standardně poskytovány naším pracovištěm. Servisní poplatek je zahrnut v ceně všech vyšetření Premium.

-Elektronická komunikace s pacientem (4x za období v přiměřeném rozsahu odpovídajícímu poskytované péči).

- Distanční informování o laboratorních výsledcích a konzultace léčby v aplikovatelných případech (pokud lze).

- Objednání na čas.

- SMS nebo e-mailové upozornění na termín kontroly.

- Elektronické zasílání receptů.

- Služby recepce.

- Nápojový servis.

- Intimní prostředí ambulance a nadstandardní zázemí pro pacienty.

450,-/6 měsíců

450,-/6 měsíců

Vstupní vyšetření

Klinické vyšetření, odběr anamnézy, posouzení zdravotního stavu, doporučení léčby, vyšetření moči, transabdominální ultrazvukové urologické vyšetření orgánů malé pánve a ledvin, odběr krve pro laboratorní testy (provedení testu není v ceně zahrnuto).

hradí ZP

Cena: 2.500,-

Kontrolní vyšetření

Aktualizace anamnézy, klinické vyšetření zaměřené na potíže pacienta, předpis medikace, předpis medikace, zhodnocení léčby ev. vyšetření moči, odběr krve pro laboratorní testy (provedení testu není v ceně zahrnuto).

hradí ZP

Cena:1.000,-

Malé kontrolní vyšetření

Kontrolní vyšetření zaměřené cíleně na daný problém nejdéle do 3 měsíců od předchozí návštěvy, předpis medikace, odběr krve pro laboratorní testy (provedení testu není v ceně zahrnuto).

hradí ZP

Cena:  500,-
Konzultace á 10 min.

Rozhovor s pacientem nebo příbuznou osobou včetně posouzení dosavadní léčby a zhodnocení donesené lékařské dokumentace pacienta, doporučení dalšího postupu. Součástí není žádné vyšetření pacienta.

Cena:  500,-

Cena:   500,-
USG1 ABDO Transabdominální ultrazvukové urologické vyšetření orgánů malé pánve a ledvin. hradí ZP

Cena: 500,-

USG2 Muž

Ultrazvukové vyšetření varlat a penisu.

hradí ZP

Cena: 500,-
USG3 Kombi

Současné ultrazvukové transabdominální vyšetření a vyšetření varlat a penisu.

hradí ZP

Cena:  750,-
USG4 REKT

Transrektální ultrazvukové vyšetření.

hradí ZP

Cena:  600,-
Uroflowmetrie

Neinvazivní vyšetření za pomoci kterého měří lékař rychlost proudu moči za určitý čas. 

hradí ZP

Cena: 250,-

Urodynamické vyšetření

Funkční vyšetření dolních močových cest. hradí ZP Cena: 2.500,-
Cystoskopie rigidní Vyšetření močového měchýře pomocí rigidního (pevného) nástroje (cystoskopu). hradí ZP Cena: 1.900,-
Cystoskopie flexibilní Vyšetření močového měchýře pomocí tenkého flexibilního nástroje. hradí ZP Cena:  2.700,-
Balíček ADAM

Komplexní vyšetření, hormonální profil, lipidový profil, krevní obraz, PSA. USG ledvin prostaty a varlat s nastavením terapie.

Cena: 4.500,-

Cena: 4.500,-
ENT inhalační anestézie Inhalační analgézie pro zamezení nepříjemných pocitů při vyšetřeních (např. u cystoskopie nebo biopsie). Cena: od 700,- á 10 min. Cena: od 700,- á 10 min.

Vstupní andrologické vyšetření

Konzultace s lékařem, ultrazvuk, vyšetření, případná další vyšetření dle indikace. Cena: 2.300,-

Cena: 2.300,-

Vstupní vyšetření před aplikací rázové vlny

Konzultace s lékařem, vyšetření Cena:  1.000,-

Cena: 2.000,-

Rázová vlna

4 aplikace 13.000,-

Cena: 13.000,-

Andrologické vyšetření - kontrola

  800,- 800,-

Indikační vyšetření 

Rezūm

 Započte se vůči ceně zákroku. 2.500,- 2.500,- 

Samostatné indikace na vyžádání pacienta (např. ultrazvuk břicha)

Individuální cena dle indikace individuálně individuálně

Urgentní ošetření do 24 hodin

Mimo rámec běžného objednání 1.400,-

1.400,-

Elektronická konzultace (druhý názor)

cena dle rozsahu  1.500,-          – 3.000,-

1.500,-          – 3.000,-

Storno poplatek

 

Poplatek za neomluvené nedostavení se k vyšetření.

Účtuje se při nedostavení se bez omluvy nebo v případě zrušení vyšetření méně než 24 hodin před termínem.*

 
600,-

600,-

*Nový termín objednání bude naplánován až po úhradě storno poplatku. 

 Ceník a podmínky jsou platné od 15. 2. 2024. 

Vyšetření u profesora MUDr. Marka Babjuka, CSc. je výhradně v režimu PRÉMIUM.

 

Ambulantní ceník PRÉMIUM

Název

Popis

Cena pro samoplátce


Cena pro smluvní pojištěnce
Komplexní vyšetření 
PRÉMIUM

Komplexní vyšetření specialistou a konzultace při první návštěvě. Obsahuje klinické vyšetření včetně vyšetření konečníkem, uroflowmetrie (vyšetření průtoku moči), vyšetření moči chemicky a kultivačně, vyšetření ultrazvukem ledvin a močového měchýře, u mužů ultrazvuk prostaty a varlat. V případě potřeby PSA. Konzultace nad rámec v.z.p.

Cena: 4.000,-

Cena: 2.600,-

Kontrolní vyšetření 
PRÉMIUM

Kontrolní vyšetření a konzultace zaměřené na určitý problém, se kterým je pacient sledován, vyšetření moči chemicky, ultrazvuk a dle potřeby uroflowmetrie. Konzultace nad rámec v.z.p.

Cena: 2.000,-

Cena: 1.300,-

Cílené vyšetření 
PRÉMIUM

Cílená krátká kontrola a konzultace klinického nálezu, se kterým je pacient sledován. Konzultace nad rámec v.z.p.

Cena: 1.000,-

Cena: 900,-

Laboratorní vyšetření

Dle rozsahu - ceník na vyžádání v ambulanci.

Cena: dle rozsahu Cena: od 0,-
Flexibilní cystoskopie Endoskopické zobrazení močového měchýře tenkým flexibilním nástrojem. Cena: 2.900,- hrazeno ZP 
ENT Inhalační analgézie zamezující nepříjemný pocitům u vyšetření (například u cystoskopie, biopsie prostaty apod.).

Cena: od 700,-

Cena: od 700,- 

Servisní poplatek

zahrnut v cenách PRÉMIUM

Cena:0,-

Cena:0,- 

 Ceník a podmínky jsou platné od 1.1. 2024.

Rezervační poplatek

Objednání do ambulance prof. Babjuka je podmíněno zaplacením rezervačního poplatku ve výši 50% ceny vyšetření. Rezervační poplatek je v plné výši započten vůči ceně vyšetření. Storno poplatek je ve výši 100% rezervačního poplatku, pokud se pacient k vyšetření nedostaví nebo jej zruší později než do 12:00 hodin předchozího pracovního dne. Rezervační poplatek bude vrácen do 3 pracovních dní od zrušení objednávky vyšetření.

Pokyny pro platbu rezervačního poplatku:

Poplatek hraďte do 3 dnů po objednání termínu vyšetření na účet číslo 2109508245/2700 vedeného u Unicredit Bank. Jako VS platby uveďte datum narození ve formátu DDMMRRRR a do popisu platby uveďte své jméno.

 

Ceník chirurgických výkonů

 

Název

Popis

Cena pro smluvní pojištěnce

Cena pro samoplátce

Vasektomie, No Scalpel Vasektomie

Metoda mužské antikoncepce (včetně ceny ENT)

Cena: 16.000,- Kč

17.000 Kč

Cirkumcize Mužská obřízka (včetně ceny ENT) Cena: 17.500,- Kč 18.500 Kč 
Frenuloplastika Plastika uzdičky Cena: 8.000,- Kč 14.000 Kč 
Léčba zbytnělé prostaty Rezūm

Ambulantní léčba pomocí vodní páry. Balíček péče včetně zákroku. Cena: 67.000,- Kč 80.000 Kč 
Kosmetické korekce na kůži genitálu Excize Cena: individuální kalkulace Individuálně 
ENT - Inhalační analgézie Omezení nepříjemných pocitů během operace či vyšetření. Cena: od 700,- Kč od 1.100 Kč 
Standardní biopsie  Standardní biopsie (přes rektum) s využitím ultrazvuku. Lokální anestezie - inhalace Entonox. Cena: 3.000,-  5.000 Kč 
Perinální biopsie  Perinální biopsie (přes hráz) - s použitím speciální ultrazvukové sondy. Lokální anestezie - inhalace Entonox. Cena:3.000,-   8.000 Kč 
Fúzní perinální biopsie Nejmodernější metoda záchytu rakoviny prostaty pomocí propojení obrazu ultrazvuku a magnetické rezonance. Lokální anestezie - inhalace Entonox. Cena: 3.000,-    13.000 Kč 
Storno poplatek Při nedostavení se k zákroku nebo zrušení méně než 2 pracovní dny předem (min 48 hodin).

Cena: 2.000,-  Kč

Cena: 5.000,-  Kč u zákroku Rezūm

Cena: 2.000,-  Kč

Cena: 5.000,-  Kč u zákroku Rezūm

 Ceník a podmínky jsou platné od 1.1. 2024.

 Storno poplatek

V případě nedostavení se k chirurgickým zákrokům bez předchozí omluvy, účtujeme pacientovi storno poplatek ve výši 3.000 Kč, u výkonu Rezūm storno poplatek ve výši 5.000Kč.