Chci se objednat

Ceník služeb

Výběr z platného ceníku UroKlinikum:

Ambulantní ceník STANDARD

*Pro pojištěnce zdravotních pojišťoven VZP (111), VoZP (201), OZP (207), Škoda (209), ZPMV ČR (211) a RBP (213) je Vstupní vyšetření, Kontrolní vyšetření i Malé kontrolní vyšetření v režimu standard plně hrazeno zdravotní pojišťovnou. Ceny jsou uvedeny v Kč.

Vstupní vyšetření

Klinické vyšetření, odběr anamnézy, posouzení zdravotního stavu, doporučení léčby, vyšetřní moči, transabdominální ultrazvukové urologické vyšetření orgánů malé pánve a ledvin, odběr krve pro laboratorní testy (provedení testu není v ceně zahrnuto).

Cena:

2.000,- *

Kontrolní vyšetření

Aktualizace anamnézy, klinické vyšetření zaměřené na potíže pacienta, předpis medikace, předpis medikace, zhodnocení léčby ev. vyšetření moči, odběr krve pro laboratorní testy (provedení testu není v ceně zahrnuto).

Cena: 650,-*
Malé kontrolní vyšetření

Kontrolní vyšetření zaměřené cíleně na daný problém nejdeéle do 3 měsíců od předchozí návštěvy, předpis medikace, odběr krve pro laboratorní testy (provedení testu není v ceně zahrnuto).

Cena: 400,-*
Konzultace á 10 min.

Rozhovor s pacientem nebo příbuznou osobou včetně posouzení dosavadní léčby a zhodnocení donesené lékařské dokumentace pacienta, doporučení dalšího postupu. Součástí není žádné vyšetření pacienta.

Cena: 400,-
USG1 ABDO Transabdominální ultrazvukové urologické vyšetření orgánů malé pánve a ledvin.

Cena: 400,-

USG2 Muž

Ultrazvukové vyšetření varlat a penisu.

Cena: 400,-
USG3 Kombi

Současné ultrazvukové transabdominální vyšetření a vyšetření varlat a penisu.

Cena: 600,-
USG4 REKT

Transrektální ultrazvukové vyšetření.

Cena: 500,-
Uroflowmetrie

 

Cena: 200,-

Urodynamické vyšetření

Funkční vyšetření dolních močových cest Cena: 2.000,-
Cystoskopie rigidní Vyšetření močového měchýře pomocí rigidního (pevného) nástroje (cystoskopu) Cena: 1.000,-
Cystoskopie flexibilní Vyšetření močového měchýře pomocí tenkého flexibilního nástroje Cena: 1.500,-
Balíček ADAM

Komplexní vyšetření, hormonální profil, lipidový profil, krevní obraz, PSA. USG ledvin prostaty a varlat s nastavením terapie

Cena: 4.000,-
ENT inhalační anestézie Inhalační analgézie pro zamezení nepříjemných pocitů při vyšetřeních (např. u cystoskopie nebo biopsie) Cena: od 600,-

Služby recepce

roční poplatek

Cena: 300,-

Vstupní andrologické vyšetření

 

Cena: 2.000,-

Kontrola - andrologické vyšetření 

 

Cena: 650,-

*Pro pojištěnce zdravotních pojišťoven VZP (111), VoZP (201), OZP (207), Škoda (209), ZPMV ČR (211) a RBP (213) je Vstupní vyšetření, Kontrolní vyšetření i Malé kontrolní vyšetření v režimu standard plně hrazeno zdravotní pojišťovnou.  

Vyšetření u profesora MUDr. Marka Babjuka, CSc. je výhradně v režimu PRÉMIUM.

 

Ambulantní ceník PRÉMIUM

Název

Popis

Cena samoplátce 
Cena pro smluvní pojištěnce
Komplexní vyšetření 
PRÉMIUM

Komplexní vyšetření specialistou při první návštěvě. Obsahuje klinické vyšetření včetně vyšetření konečníkem, uroflowmetrie (vyšetření průtoku moči), vyšetření moči chemicky a kultivačně, vyšetření ultrazvukem ledvin a močového měchýře, u mužů ultrazvuk prostaty a varlat. V případě potřeby PSA. Rozsah vyšetření do 50 minut

Cena: 3.000,-

Cena: 2.000,-

Kontrolní vyšetření 
PRÉMIUM

Kontrola obsahuje klinické vyšetření zaměřené na určitý problém, se kterým je pacient sledován, vyšetření moči chemicky, ultrazvuk a dle potřeby uroflowmetrie. Kontrolní vyšetření v rozsahu do 30 minut.

Cena: 1.500,-

Cena: 1.000,-

Cílené vyšetření 
PRÉMIUM

Cílená krátká kontrola klinického nálezu, se kterým je pacient sledován. Cílená kontrola v rozsahu do 15 minut.

Cena: 750,-

Cena: 750,-

Laboratorní vyšetření

Dle rozsahu - ceník na vyžádání v ambulanci

Cena: dle rozsahu Cena: od 0,-
Flexibilní cystoskopie Endoskopické zobrazení m. měchýře tenkým flexibilním nástrojem Cena: 1.500,-  
ENT Inhalační analgézie zamezující nepříjemný pocitům u vyšetření (například u cystoskopie, biopsie prostaty apod.)

Cena: od 600,-

 
Služby recepce zahrnuty v cenách PRÉMIUM

Cena:0,-

 


Rezervační poplatek

Objednání do ambulance prof. Babjuka je podmíněno zaplacením rezervačního poplatku ve výši 50% ceny vyšetření. Rezervační poplatek je v plné výši započten vůči ceně vyšetření. Storno poplatek je ve výši 100% rezervačního poplatku, pokud se pacient k vyšetření nedostaví nebo jej zruší později než do 12:00 hodin předchozího pracovního dne. Rezervační poplatek bude vrácen do 3 pracovních dní od zrušení objednávky vyšetření.

Pokyny pro platbu rezervačního poplatku:

Poplatek hraďte do 3 dnů po objednání termínu vyšetření na účet číslo 2109508245/2700 vedeného u Unicredit Bank. Jako VS platby uveďte datum narození ve formátu DDMMRRRR a do popisu platby uveďte své jméno.

 

Ceník chirurgických výkonů

Vasektomie, No Scalpel Vasektomie

Metoda mužské antikoncepce

Cena: 13.000,- Kč

Cirkumcize Mužská obřízka Cena: 14.000,- Kč
Frenuloplastika Plastika uzdičky Cena: 13.000,- Kč
Léčba zbytnělé prostaty Rezūm

Ambulantní léčba pomocí vodní páry. Balíček péče včetně zákroku. Cena: 63.000,- Kč
Kosmetické korekce na kůži genitálu Excize Cena: individuální kalkulace
ENT - Inhalační analgézie Omezení nepříjemných pocitů během operace či vyšetření Cena: od 600,- Kč
Standardní biopsie  Standardní biopsie (přes rektum) s využitím ultrazvuku Cena: 2.000,- 
Perinální biopsie  Perinální biopsie (přes hráz) - s použitím speciální ultrazvukové sondy Cena: 5.000,-  
Fúzní perinální biopsie Nejmodernější metoda záchytu rakoviny prostaty pomocí propojení obrazu ultrazvuku a magnetické rezonance Cena: 10.000,-   

 

Ceník chirurgických výkonů pro samoplátce, cizince a nepojištěné

Léčba zbytnělé prostaty Rezūm

Balíček péče: vyšetření, zákrok, kontroly Cena: 68.000,- Kč

 

Ceník a podmínky jsou platné od 1.9.2020