Chci se objednat

MUDr. Josef Stolz, MBA
Primář kliniky

MUDr. Josef Stolz, MBA - Oční klinika NeoVize

MUDr. Josef Stolz, MBA je primářem UroKliniky od roku 2013.

Studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil promocí v roce 1994. Po ukončení lékařské fakulty pracoval na Urologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V roce 1997 složil atestaci prvního stupně a v roce 2001 atestaci druhého stupně z urologie. Od roku 2002 se účastnil výuky studentů 1. lékařské fakulty ve funkci odborného asistenta.

Kromě naší kliniky ještě působí na Urologické klinice FN Motol.

Profesně se věnuje celému rozsahu ambulantní urologické praxe se zaměřením na uroonkologii a andrologii.

Je spoluautorem více než 20 přednášek a řady článků v odborných časopisech doma i v zahraničí.

Je členem České urologické společnosti a Evropské urologické společnosti (Euopean Association of Urology). Pravidelně se účastní odborných urologických kongresů a seminářů. Dr. Stolz je od roku 2015 lékařským konzultantem ambasády USA v Praze.