Chci se objednat

Nádory ledvin

Nádory ledvin představují jedno z nejčastějších nádorových onemocnění. Alarmující je skutečnost, že v České republice je procentuální výskyt nádorů ledvin nejvyšší ze všech zemí světa, když ročně onemocní více než 2500 jedinců a více než 1100 na toto onemocnění zemře!

Závažná je skutečnost, že v případě, že onemocnění není včas zachyceno a léčeno, může vytvořit metastázy např. v plicích, kostech nebo játrech.

 

Operační léčba nádorů ledvin

Základem léčby nádorů ledvin je operační výkon spočívající v odstranění ledviny nebo její části. Operace je jednoznačně nejúčinnější léčebnou metodou u nádorů ohraničených na ledvinu, respektive u nádorů, které se rozšířily do lymfatických uzlin, je však součástí léčby i nádorů, které již vytvořily ložiska (metastázy) v jiných orgánech.

Je nutné vždy odstranit celou ledvinu, je možné její část zachovat?
V současné době odstraňujeme celou ledvinu pouze u velkých nádorů, které postihují její větší část. U nádorů menších jednoznačně převládá snaha o vyjmutí samotného nádoru, který odstraníme s tenkým lemem zdravé ledviny (abychom bezpečně odstranili veškerou nádorovou tkáň) a zbytek ledviny zachováme. Tento trend by měl stoprocentně platit u nádorů menších než 4 cm, ale ledvinu lze často zachovat i u nádorů větších. Rozhodnutí závisí na přesném uložení nádoru v ledvině.

Odstranění samotného nádoru, hovoříme odborně o „resekci ledviny“, je operace náročnější, než odstranění celé ledviny. Plánování i provedení výkonu v každém případě patří do rukou zkušeného odborníka – urologa.

Je nutné ledvinu operovat otevřenou operací (jinými slovy operací řezem)?
Velkou část nádorů ledvin dnes operujeme laparoskopicky, tedy pouhými vpichy do dutiny břišní. Pacient má po výkonu jen 2-3 krátké (asi 1 cm dlouhé rány a jeden o něco delší řez, kterým je odstraněná tkáň vyjmuta z těla. Výhodou laparoskopie je ve srovnání s otevřenou operací kratší doba hospitalizace i menší bolesti bezprostředně po výkonu. Laparoskopickou cestou dnes lze ve většině případů odstranit celou ledvinu a ve vhodných případech i samotný nádor. Konkrétní rozhodnutí však opět musí udělat zkušený odborník.

Je možné operovat i nádory šířící se do jiných orgánů?
Nádory ledvin mohou vytvořit metastázy i ve vzdálených orgánech – v plicích, játrech nebo kostech. Součástí léčebného postupu je u těchto pacientů obvykle i odstranění ledviny s nádorem a v některých případech lze operačně odstranit i ložiska v jiných orgánech. I zde by měl léčebný postup stanovit zkušený specialista.

 Naše zařízení nabízí možnost konzultace s odborníky v této oblasti, kteří provedli stovky operačních výkonů na ledvinách. V případě vašeho zájmu vám rádi poradí, navrhnou nejvhodnější postup a zajistí provedení výkonu na špičkovém pražském pracovišti.

 

Projevy a diagnóza nádorů ledvin

Nádor ledviny se může projevit přítomností krve v moči, případně bolestí v bederní krajině, tyto příznaky jsou však již většinou známkami poměrně pokročilého onemocnění.

V současné době jsou nádory ledvin často zjištěny náhodou při vyšetření ultrazvukem nebo počítačovou tomografií (CT). Tito nemocní mají někdy neurčité potíže, jako je nechutenství, hubnutí, mírně zvýšené teploty apod.

V případě, že máte některý z výše uvedených příznaků, můžete kontaktovat naše centrum. Naši vysoce erudovaní odborníci provedou potřebná vyšetření.

 

Jak léčíme rakovinu ledvin?

Jestliže nádor ještě nevytvořil metastázy, je léčba vždy operační. Spočívá v chirurgickém odstranění ledviny, případně její části.

U nádorů, kde již metastázy vznikly, lze v současné době použít tzv. léčbu biologickou. Předpokladem jejího nasazení je však histologický průkaz nádoru (provedený buď odstraněním nádoru z ledviny nebo odebráním biopsie).