Chci se objednat

Podmínky užití webu

Děkujeme Vám za využívání služeb tohoto webu. Služby poskytuje společnost UroKlinikum se sídlem Na Truhlářce 2067/6, 180 00 Praha 8, IČ 24691321, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 166449.

Správcem vašich osobních údajů je společnost UroKlinikum s.r.o., IČ 24691321, se sídlem na adrese: Na Truhlářce 2067/6, Praha 8, 18000 (dále jen „Správce"), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení").

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A ZA JAKÝM ÚČELEM

1) Odeslání kontaktního formuláře nebo objednávky konzultace

Při využití kontaktního formuláře jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • vaše jméno, příjmení
 • vaše e-mailovou adresa
 • váš telefon
 • věk
 • vaše adresa
 • IP adresu
 • vámi popsané zdravotní potíže

Zpracování osobních údajů – jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro umožnění komunikace mezi vámi a Správci.

V případě zpracování osobních údajů týkajících se vámi popsaných zdravotních potíží se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto zpracování je nutné za účelem doporučení vhodných služeb, které Správci nabízí, ale je zcela dobrovolné. Pro takové zpracování je však zapotřebí váš výslovný SOUHLAS který nám zakliknutím „seznámení se/souhlasu s zpracováním osobních údajů" udělujete. Takové zpracování potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

Osobní údaje zpracovávají Správci následujícím způsobem:

 • Na e-mail Vám bude zaslána odpověď na Vaši poptávku.
 • IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spammujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na adrese ambu@uroklinikum.cz

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu jednání o službě, nejdéle však 3 roky od poslední komunikace, pokud nebude uzavřena smlouva. V takovém případě bude komunikace archivována po dobu 10 let od poslední části realizace služby z důvodu případné obrany práv Správců a dále z důvodu platné legislativy z oblasti zdravotnických služeb.

Měření konverzí pomocí Google Ads

Na webu využíváme měření konverzí pomocí Google Ads, který obsahuje funkcionalitu rozšířené konverze na zvýšení přesnosti naměřených konverzí. Společnosti Google se předávají marketingová data o návštěvnících našeho webu, abychom ještě více vylepšili relevantnost měření konverzí. Ještě před odesláním jsou tato data zašifrovaná, aby byla maximálně chráněna. Společnost Google je může spárovat se svou databází, a to právě pro účely zpřesnění měření konverzí. Informace o návštěvnících našeho webu, která takto společnosti Google předáváme, jsou údaje, které vložíte do formulářů na našem webu jako např. objednávkový či kontaktní formulář. Při předávání osobních údajů se ze společnosti Google stává další správce, v ostatních případech jde o našeho zpracovatele. Veškeré informace ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti Google najdete zde: https://policies.google.com/technologies/ads a https://policies.google.com/privacy nebo prostřednictvím vašich vlastních uživatelských účtů.

 

2) Návštěva webu - cookies

Při návštěvě webu jsou zpracovávány soubory cookies. Některé tyto soubory nám umožňují správné fungování webu a propojování vašich aktivit během prohlížení webu.

Sběr cookies za takovým účelem může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení").

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu ambu@uroklinikum.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.

Za účelem cílených nabídek v rámci reklamy na jiných webových stránkách a sociálních sítích také předáváme těmto stránkám a sítím údaje o vašem chování na webu.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je odvozen z nastavení vašeho prohlížeče. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese ambu@uroklinikum.cz.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 24 měsíců od jejich posledního využití.

Jednotlivé typy cookies

Nezbytné funkční a výkonnostní cookies

Použití funkčních cookies je klíčové pro zajištění správného fungování a použitelnosti našich webových stránek. Tyto cookies umožňují webu provádět jeho základní funkce. Bez těchto cookies webová stránka nemusí fungovat správně, nebo její funkčnost může být významně omezena. Výkonnostní cookies pomáhají naší webové stránce si pamatovat informace, které změní způsob, jakým se stránka chová nebo vypadá. Proto zpracováváme výkonnostní cookies stejným způsobem jako funkční cookies, na základě legitimního zájmu o zajištění funkčnosti našich webů.

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhají rozumět tomu, jak návštěvníci interagují s naším webem. Anonymně shromažďují data o využívání našeho webu, což nám umožňuje analyzovat tato data. Zpracování analytických cookies je založeno na vašem souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme ve spojení s osobními údaji, které nám umožňují nabídnout vám relevantní nabídky našich služeb na partnerských stránkách jako je Google, Facebook nebo Seznam. Jedná se konkrétně o osobní údaje ve formě IP adresy, křestního jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla. Tyto informace využíváme výhradně v jednosměrně zašifrované formě. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.

Využití cookies třetích stran můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v nastavení vašeho prohlížeče anebo mobilního telefonu.

 

KDO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

1. Poskytovatelé softwaru/IT a servisní agentury a další spolupracující subjekty:

 • INDIGO Multimedia, s.r.o. (správce webu, webhostingu a CRM systému)
 • Atweb Consulting, s.r.o (marketingová agentura)


2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI A PRÁVA

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti ambu@uroklinikum.cz
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o osobní údaje zpracované automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy;
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Zásady ochrany soukromí
Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právním předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

Akceptací těchto podmínek berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb webu je zveřejňování a rozšiřování informací, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači. Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem webu Neovize Group nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).