Chci se objednat

ADAM - syndrom nedostatku testosteronu

Hormonální změny u mužů v průběhu jejich života jsou v popředí dlouhodobého zájmu medicíny. Mužský hormon testosteron hraje zásadní roli ve vývoji a také ve správné funkci mužského organismu. Nedostatek testosteronu má vliv na řadu tělesných i psychických funkcích. Tento individuální pokles hladiny mužských pohlavních hormonů, na který navazují psychické a funkční změny mužského organismu, se často nazývá andropauza.

Jedná se však o ne zcela přesné přirovnání, vzhledem k jinému typu změn, kterými muž prochází a které jsou často kvalitativně a kvantitativně jiné v porovnání se změnami u žen v menopauze. Správnější pojem je syndrom stárnutí muže, tzv. Aging men.

Co jsou to androgeny?

Androgeny jsou mužské pohlavní hormony. Jejích hlavní představitel je hormon testosteron. Produkce testosteronu probíhá hlavně ve varlatech muže (90 %). Zbylých 10 % je syntetizováno v nadledvinách.

Hladina mužských pohlavních hormonů (androgenů) začíná prudce stoupat v začátku puberty. Díky tomu se formuje mužský maskulinní typ postavy, definitivně se  formuje mužský genitál, zesiluje se sexuální orientace a sexuální touhy. Dostatečně vysoká hladina androgenů se udržuje do 30-40 let věku muže.

Celý proces produkce testosteronu v lidském těle začíná v hypotalamu, což je spodní část mezimozku. Zde jsou produkovány tzv. spouštěcí („releasing“) hormony, které se jednotně nazývají jako gonadoliberiny (GnRH). Místem účinku gonadoliberinů je hypofýza (neboli podvěsek mozkový), přesněji její přední část (adenohypofýza), která pod vlivem gonadoliberinů produkuje gonadotropiny: folitropin (FSH) a lutropin (LH). Oba gonadotropiny stimulují gonády (neboli pohlavní žlázy) ke tvorbě pohlavních hormonů. U mužů jsou tedy hlavním cílovým orgánem gonadotropinů varlata, kde se tvoří androgeny (z řeckého andros = muž). Každý z gonadotropinů se liší místem a výsledným efektem  působení ve varlatech

Folitropin (folikulostimulační hormon) zodpovídá za tvorbu spermií v Sertoliho buňkách varlat. Lutropin (luteinizačního hormonu)odpovídá za produkci testosteronu v Leydigových buňkách varlat. Denní produkce testosteronu činí u dospělého muže 3 – 10 mg a normální plazmatické koncentrace celkového testosteronu se pohybují mezi 8 – 34 nmol/l. Testosteron se v plazmě nachází buď volný (2 %), nebo vázaný (98 %) na specifický plazmatický protein (SHBG – sex hormone binding globulin a TeBG – testosterone binding globulin; 44 %) či na albumin (54 %). Samotné biologické účinky má pouze forma volná a forma vázaná na albumin, zatímco testosteron vázaný na plazmatický protein (SHBG nebo TeBG) je biologicky neaktivní. Příliš vysoká  nebo příliš nízká hladina testosteronu může způsobovat závažné zdravotní potíže muže.

Jaké jsou příznaky úbytku testosteronu?

Příznaky nedostatku testosteronu jsou poměrně  široké a velmi často se kombinují. Často jsou to potíže, s kterými nemocný navštívil již velkou skupinu specialistů z různých oborů medicíny.

  • potíže postihující sexuální život nemocného - pokles zájmu o sex (pokles libida), pokles hladiny sexuální vzrušivosti a různou míru poruchy erekce.

  • potíže neuromuskulární tj. úbytek svalové hmoty, osteoporóza (řídnutí kostí), centrální ukládání tuků („pivní břicho").

  • potíže psychického rázu jako jsou napřiklad například zhoršení paměti, návaly melancholie a deprese. Často se může jednat o tzv. nenaladěnost, zvýšenou podrážděnost bez zjevného podkladu.

K rozhodnutí o návštěvě urologa-androloga napomáhá dotazník ADAM:

1

Trpíte sníženým libidem (sexuálním apetitem, touhou)?

Ano

Ne

2

Máte pocit nedostatku energie?

Ano

Ne

3

Trpíte poklesem síly a energie?

Ano

Ne

4

Klesá vaše tělesná výška?

Ano

Ne

5

Ztrácíte radost ze života?

Ano

Ne

6

Býváte smutný nebo mrzutý?

Ano

Ne

7

Trpíte poruchou erekce?

Ano

Ne

8

Zaznamenal jste v poslední době zvýšenou únavu,sníženou výdrž u sportu

Ano

Ne

9

Usínáte po obědě

Ano

Ne

10

Klesá, zhoršila se  vaše pracovní výkonnost v zaměstnání?

Ano

Ne

Dotazník je určen mužům nad 40 let. Upraven a převzat z článku: Morely JE et al. Validation of screening questionaire for androgen deficiency in aging males. Metabolism journal 2000.

Výsledek
Pokud jste odpověděl Ano na otázku 1  ev. 7 a nebo na jakékoli jiné 3 otázky nelze vyloučit nízkou hodnotu testosteronu, poraďte se se svým urologem či andrologem.

Vyšetření a terapie zvýšení hladiny testosteronu
V případě, že Váš praktický lékař ev. Vy sám máte podezření na tento sysndrom, je namístě vyšetření specialistou, urologem či andrologem. Vyšetření se skládá z pečlivě odebráné anamnézy (Vaše zdravotní historie, nemoci, užívání léků, nástup obtíží atd.), fyzikálního vyšetření, včetně vyšetření zevního genitálu a prostaty, ultrazvukového vyšetření ledvin, močového měchýře, varlat, prostaty a specifických hormonálních testů (testosteron, volný testosteron, FSL, LH) krevní obraz, lipidový profil a PSA (prostatický specifický antigen- test používaní k detekci karcinomu prostaty). „Cílem vyšetření je zhodnotit hormonální a lipidový profil muže, vliv hladiny testosteronu na potíže nemocného. V rámci vyšetření dále provádíme preventivní vyšetření za účelem vyloučení možného karcinomu prostaty, infekce moče a onemocnění ledvin," říká MUDr. Josef Stolz z UroKlinikum.

Jak zvýšit testosteron?

V UroKlinikum řešíme ženské i mužské potíže, jako např. úbytek testosteronu.Léčbu rozdělujeme na léčbu kauzální a substituční.

Kauzální léčba (léčba konkrétní příčiny) spočívá v přesné identifikaci příčiny nízké hodnoty testosteronu a směřuje k restituci, obnovení jeho přirozené produkce. Vychází  ze znalosti  fyziologické funkce hypothalamo- hypofýzo-gonadální osy, morfologického nálezu na varlatech a vaskulární perfuze varlat.  Poruchy perfuze varlat jsou nejčastěji způsobené aterosklerózou na podkladě poruchy lipidového metabolismu a nikotinismu. Následně nízká hodnota testosteronu podněcuje změny metabolismu tuků a bludný kruh se uzavírá. I z tohoto  důvodu je  vhodné provést  během vyšetření krevní testy na  hodnoty tuků v krvi, lipidový profil.

Substituční terapie se doporučuje tehdy, kde kauzální terapie není účinná, eventuálně není možná. Jedná se o léčbu trvalou aby se předešlo vývoji patologických změn při nedostatku testosteronu. Tato léčba vyžaduje pravidelné kontroly lékařem. U správně indikované terapie by zlepšní mělo nastat v rozmezí 3-5 týdnů.

Každá terapie může mít různé vedlejší účinky. Z tohoto důvodu substituční terapie je přísně individuální. Na začátku vyšetření je bezpodmínečně nutné vyloučit skrytý karcinom prostaty (vyšetřením PSA a vyšetření prostaty konečníkem). Terapie je přisně kontraindikována u nemocných s karcinomem prostaty.

V UroKlinikum je základní ambulantní péče hrazena zdravotními pojišťovnami. Objednat se můžete ZDE.