Chci se objednat

Erektilní dysfunkce - problémy s erekcí

Porucha erekce, neboli neschopnost udržet erekci penisu v dostatečné tuhosti a po dostatečnou dobu potřebnou pro kvalitní pohlavní styk, je poměrně častým jevem. U mužů starších 50 let se vyskytuje u více než 50% populace, ale není vzácná ani u mladších mužů.

Dle odborníků měla problémy s erekcí alespoň dočasně během svého života většina mužů. Mezi známé příčiny patři: ateroskleróza, kouření, diabetes či operace v pánvi. Celkem často se také objevuje erektilní dysfunkce při léčbě vysokého tlaku, která je v ČR velmi rozšířená. Také některé další léky mohou ovlivňovat schopnost erekce.

Potíže se mohou projevit pozvolna nebo i náhle. 
Zda trpíte erektilní dysfunkcí Vám může napovědět dotazník IIEF-5 vytvořený Českou urologickou společností. 

Diagnostika problémů s erekcí

Před zahájením léčby je třeba vědět, že erektilní dysfunkce může být často prvním příznakem nějakého vážnějšího onemocnění, např. cukrovky, ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody, atd. Z tohoto důvodu je vhodné pacienta nejen podrobně vyšetřit pro erektilní dysfunkci, ale současně ho odeslat na interní vyšetření.

Metody pro diagnostiku erektilních problémů v posledních let významně zlepšily, zejména díky použití ultrazvuku. Diagnostika je dnes většinou neinvazivní a přesná.

Problémy s erekcí řešíme v UroKlinikum diskrétně a pečlivě.

Základem je důkladná anamnéza a fyzikální vyšetření. Při fyzikálním vyšetření se lékař zaměřuje na oblast pánve a zevního genitálu. Pro diagnostiku je dále potřeba vyšetření penisu v klidu i při erekci (vyvolané podáním vasoaktivní látky). Nedílnou součástí diagnostiky erektilní dysfunkce je ultrazvukové vyšetření a měření cévních průtoků. Jde o bezbolestné a neinvazivní vyšetření. Další vyšetřovací metody, jako např. rentgenová vyšetření s aplikací kontrastní látky, se provádí pouze výjimečně.

Dle výsledků interního vyšetření je možné určit, zda je či není erektilní dysfunkce příznakem nějakého jiného onemocnění. Pokud ano, je samozřejmě nejprve potřeba podrobně vyšetřit a léčit základní onemocnění a léčbu erektilní dysfunkce odložit.

Pokud vyloučíme závažnou interní chorobu, je potřeba dle výsledků vyšetření rozhodnout, zda poruchu erekce způsobuje organická příčina či nikoli. Nejčastější příčinou erektilní dysfunkce je porucha krevního zásobení aterosklerózou přívodných artérií. Z metabolických vad je riziková cukrovka, která v sobě spojuje riziko postižení artérií a poruch nervových vláken. Neurogenní příčina může souviset s neurologickým onemocněním, případně může být výsledkem postižení periferních nervů při operacích v pánevní oblasti (nejčastěji po radikální operaci nádoru prostaty).

Pokud nenajdeme organickou příčinu, může mít erektilní dysfunkce příčinu psychogenní. Ta je však v dnešní době spíše méně častá.

 

Léčba poruch erekce

Úspěšnost léčby erektilní dysfunkce je dnes vysoká. „Základní podmínkou je komunikace s pacientem, vyšetření a přesná diagnostika," říká primář UroKlinikum MUDr. Josef Stolz.

Léčba poruchy erekce způsobené poruchou cévního zásobení:

Základem léčby je odstranění reveribilních faktorů, které se mohou podílet na erektilní dysfunkci – podáním léků, které jsou schopny zvýšit přívod krve do topořivých těles. Nejznámější jsou léky s účinnou látkou sildenafil či tadalafil, vardenafil a avanafil.

Jednotlivé preparáty se liší rychlostí nástupu a dobou trvání účinku: 

  avanafil sildenafil tadalafil vardenafil
Nástup účinku 15 - 30 minut 60 minut 30 minut 25 - 60 minut
Doba trvání účinku více než 6 hodin 4 - 5 hodin až 36 hodin 4 - 5 hodin

 

Užívání těchto preparátů však nelze kombinovat s užíváním takzvaných nitrátů, tedy léků při ischemické nemoci srdeční. Souběžné použití může vést k závažným až smrtelným komplikacím.

Efekt těchto léků spočívá ve zvýšeném krevním přítoku do topořivých těles. Nezbytnou podmínkou je však i erotická stimulace, samotným užitím preparátu k erekci nedojde.

Další možností léčby je přímá injekce léku do topořivých těles, neboli intrakavernózní léčba. Využívá se, pokud je výše popsaná tabletová léčba neúčinná. Nejčastěji se používá blokátor prostaglandinu E. Pro tuto léčbu je nezbytná dobrá spolupráce pacienta s lékařem, kdy se pacient sám naučí injekce aplikovat. Výhodou této metody je velmi vysoká účinnost, nevýhodou je nepříjemná forma aplikace a také riziko vedlejších účinků (například riziko dlouhodobé erekce, která již není spojená s erotickými stimuly).

Alternativou této injekční léčby může být aplikace obdobné látky do močové trubice za pomoci speciálního aplikátoru. Nevýhodou je však vysoká cena, nižší účinnost a vedlejší účinky.

Další alternativou je použití vakuových pump, které pod tlakem vyvolají erekci. Poté je z pumpy stažen speciální plastový kroužek na kořen penisu, čímž dojde k blokádě odtoku krve a udržení erekce. Použití nehomologovaných vakuových pump však může být nebezpečné. Proto je vhodné navštívit specializovanou andrologickou poradnu.

Při úplném selhání výše popsané léčby je možné použití penilních protéz. Principem je operace, během které dojde k odstranění funkční tkáně topořivých těles a vložení protézy. Jedná se o nevratný krok. Protézy mohou být semirigidní (částečně ohebné) nebo inflantabilní (nafukovací). První typ udržuje penis ve stálé erekci, u druhého typu je dosaženo erekce dle přání pacienta. První druh protézy je méně finančně náročný, avšak méně komfortní. U nafukovací protézy je tomu naopak.

Poruchy erekce se dají léčit těmito způsoby:

  • perorálně podávané léky nebo preparáty zvyšující přívod krve do topořivých těles
  • podtlaková pumpa
  • aplikace léků do močové trubice
  • injekční aplikace účinné látky přímo do topořivých těles
  • chirurgická řešení jako je trvalá implantace tzv. penilních protéz - implantátů
  • léčba rázovou vlnou

Rázová vlna v UroKlinikum je nejpříjemnějším řešením při řešení problémů s erekcí.

Nejpříjemnějším řešením je finančně dostupná a navíc bezbolestná metoda tzv. rázovou vlnou. Rázovou vlnu máme k dispozici v UroKlinikum.

Léčba rázovou vlnou je ambulantní a bezbolestná. „Rázovou vlnu pacienti velmi dobře snášejí, ošetření nebolí,“ říká primář UroKlinikum MUDr. Josef Stolz.

Prevence erektilních dysfunkcí

Podobně jako u jiných nemocí je problémům s erekcí nejlepší předcházet – tedy vyvarovat se rizikových faktorů jako například kouření, obezitě a dalším faktorům, které vedou k obezitě a ateroskleróze.

Zdroj: MUDr. Petr Hušek a Doc. MUDr. Miloš Broďák, Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Do UroKlinikum se můžete objednat na tel. +420 608 827 761 nebo přes objednávací formulář. V příjemném prostředí ambulancí UroKlinikum s vámi v soukromí probereme vaše konkrétní problémy a navrhneme vám to nejlepší řešení.