Chci se objednat

Obtíže s močením

Obtížemi s močením trpí zhruba polovina 50ti a 60ti-letých mužů. U sedmdesátníků je toto procento ještě vyšší, potíže však postihují i řadu mužů nižšího věku.

Potíže s močením se mohou projevovat slabším proudem moči, častým močením ve dne nebo v noci, případně pálením nebo bolestí během močení. Velmi nepříjemným příznakem je úporné nucení na močení, kdy pacient není schopen mikci oddalovat a může dojít i k úniku moči.

Potíže s močením jsou vždy známkou urologického onemocnění. Ve většině případů je možné toto onemocnění léčit a potíže odstranit nebo výrazně snížit. Včasným vyšetřením je možné zachytit závažná onemocnění, která mohou ohrozit i život nemocného.

V případě, že máte potíže s močením, neváhejte kontaktovat naše odborníky. Diskrétně vás vyšetří a najdou správnou léčbu.

 

Nález krve v moči

Nálezu krve v moči je třeba vždy věnovat velkou pozornost. Množství krve v moči může být různé, čemuž odpovídá i vzhled moči. Někdy se jedná o pouhé lehké zabarvení moči do červena, jindy může být moč sytě červená nebo dokonce obsahovat i krevní sraženiny. Přítomnost krve v moči může být doprovázena jinými příznaky, jako jsou bolesti v zádech či v podbřišku, pálení při močení nebo jiné problémy s močením, ale může se objevit i z plného zdraví bez jakýchkoliv dalších potíží. Významná je skutečnost, že nález může doprovázet velmi závažná onemocnění a jejich riziko není nižší ani v případech, kdy červené zbarvení moči brzy vymizí nebo kde není doprovázeno bolestmi.

Příčiny mohou být různé, od zánětů přes kameny v močových cestách až po nezhoubné zvětšení prostaty. Příčinou však mohou být i velmi nebezpečná nádorová onemocnění, jako jsou nádory močového měchýře nebo ledvin. Krev v moči je pak významným varujícím příznakem, který často umožní včasnou diagnózu i účinnou léčbu směřující k vyléčení.

Nemocný, který zachytí krev v moči, by proto měl vždy urychleně navštívit urologa. Ten provede pečlivé vyšetření, jehož rozsah závisí na dalších faktorech a nálezech.

V případě, že jste si všimli krve v moči, neváhejte nás kontaktovat. Zajistíme rychlé a pečlivé vyšetření našimi odborníky, kteří stanoví diagnózu a navrhnou další postup.

 

Kameny v močových cestách

Jaké mohou být příčiny vzniku kamenů v močových cestách?

 • dlouhodobě nízký příjem tekutin, nízký objem moče
 • dlouhodobě zvýšený příjem živočišných bílkovin a solí
 • změny ve složení bakterií uvnitř střeva při některých onemocněních nebo po léčbě antibiotiky
 • vrozená metabolická onemocnění

Jaké mohou být příznaky močových kamenů?

Kameny se mohou projevit náhle vzniklou prudkou bolestí, obvykle v bederní krajině, která někdy vyzařuje do podbřišku. Hovoříme pak o ledvinné kolice. Někdy může být bolest tupá a déle trvající. Dalším možným příznakem je přítomnost krve v moči.

 

Jak vyšetřujeme pacienta s podezřením na kameny v močových cestách?

Základem vyšetření je rozhovor s pacientem a běžné klinické vyšetření včetně vyšetření moči. Pro stanovení diagnózy je obvykle nutné doplnit vyšetření ultrazvukem a rentgenologické vyšetření (tzv. vylučovací urografie nebo moderněji počítačová tomografie - CT).

 

Jak léčíme kameny v močových cestách?

Způsob léčby závisí především na lokalizaci kamene (zda je v ledvině, v močovodu nebo v močovém měchýři), na jeho velikosti a předpokládaném chemickém složení:

 • tzv. konzervativní (bez použití chirurgického řešení)
 • možnost spontánního odchodu konkrementu - tedy situace, kdy pacient kámen sám vymočí (tento postup lze použít u malých kamenů do 5 mm)
 • disoluce (rozpuštění - určité druhy kamenů, hlavně z kyseliny močové, lze rozpustit)
 • tzv. intervenční (aktivní přístup vedoucí k rozbití nebo odstranění kamene)
 • ESWL (rozbití kamene zevní rázovou vlnou)
 • endoskopické techniky
 • zcela výjimečně otevřené operace

 

Prevence = metafylaxe

Až u 15 % pacientů se kámen může objevit průběhu různě dlouhé doby znovu. U nemocných s mnohočetnou nebo opakující se litiázou je nutné metabolické vyšetření a dlouhodobé sledování.

 • obecná metafylaxe - dietní režimy s přihlédnutím ke složení konkrementu tzn. nižší objem živočišných bílkovin a solí, normální příjem vápníku (mléčné výrobky), dostatečný pitný režim (objem moče více jak 2000ml). Jedná se o obecnější doporučení, která navrhujeme všem pacientům s kameny
 • specifická metafylaxe - léčba s použitím různých léků dle konkrétní situace u daného pacienta

 

Inkontinence

Co je inkontinence moči? Může se objevit i u mužů?

Inkontinence moči, tedy potíž s udržením moči, se u mužů objevuje nejčastěji v souvislosti s předchozí operací prostaty nebo močového měchýře. Hovoříme pak o stresové inkontinenci.

V některých případech může inkontinence doprovázet některá onemocnění prostaty, močového měchýře a močové trubice. Úniku moči v těchto případech obvykle předchází úporné nucení na močení, které pacient nedokáže překonat. V těchto případech hovoříme o urgentní inkontinenci.

Dalším typem inkontinence je tzv. inkontinence z přetékání, kdy je únik moči známkou přeplněného močového měchýře. Tento stav je známkou onemocnění prostaty nebo močové trubice.

Neschopnost udržet moč je obvykle známkou závažného onemocnění močových cest a vždy vyžaduje léčbu. Máte-li problémy s udržením moči, neváhejte vyhledat naši pomoc. Naši odborníci vás pečlivě vyšetří a navrhnou správnou léčbu.

 

Jak léčíme inkontinenci moči u mužů?

U mužů se získanou stresovou inkontinencí po operaci prostaty dostává během prvního roku jednoznačně přednost konzervativní léčba před léčbou operační. Fyzioterapie společně s medikamenty často do jednoho roku inkontinenci zcela odstraní nebo významně potlačí.

U pacientů s přetrvávající inkontinencí je léčba složitější, u vyššího stupně pak spíše operační. Injekční operace je nejjednodušší, ale nejméně účinnou metodou. V poslední době se nejvíce používá injekčně podaný kolagen pod sliznici močové trubice. Cílem je uzavřít průsvit močové trubice a zastavit tak únik moči, aniž by se zabránilo vymočení. Jde o bezpečnou, dobře tolerovanou, snadno opakovatelnou léčbu. Je však nutno podotknout, že účinnost této léčby je limitována, a navíc má s časem tendenci klesat.

Jinou možností léčby jsou smyčkové, respektive slingové operace a implantace umělého svěrače. Smyčkové operace způsobují tlakem v oblasti na hrázi, pod šourkem, mechanickou kompresi a brání tak úniku moči. Úspěšnost se pohybuje nad 75 %. Mužský sling se podle dosavadních zkušeností jeví jako dobrá alternativa k umělému svěrači, který je ve světě považován za standardní řešení přetrvávající inkontinence moči u muže po odstranění prostaty. Výhodou slingu jsou pořizovací náklady, které jsou několikanásobně menší než u umělého svěrače. Implanatce slingu nebo umělého svěrače však může mít určitá rizika. Mezi nejvážnější patří mechanické poškození se ztrátou funkce svěrače, infekce v terénu kolem svěrače, případně eroze vyvolaná tlakem na stěnu močové trubice, opět s nutností chirurgické revize. Je zde i riziko ne zcela plné kontinence a možnost chirurgické revize, včetně nutnosti odstranění umělého svěrače v průběhu prvních let po implantaci z důvodu zmíněných komplikací.

Máte-li problémy s udržením moči, neváhejte kontaktovat naše odborníky. Provedou pečlivé vyšetření a zajistí správnou léčbu.