Chci se objednat

Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
urogynekolog

Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. - Oční klinika NeoVize

Profesor MUDr. Jaromír Mašata, CSc. vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jejím úspěšném zakončení v roce 1993 začal pracovat na gynekologicko - porodnickém oddělení Nemocnice Kladno a od listopadu 1993 působí na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK v Praze U Apolináře. V roce 1996 získal atestaci I. stupně a v roce 2000 II. stupně v oboru gynekologie - porodnictví. Během své praxe absolvoval i množství stáží na zahraničních pracovištích v Německu, Francii či Rakousku.

Na klinice U Apolináře se začal věnovat urogynekologii v které získal v roce 2010 specializační atestaci a reprodukční medicíně, kde získal atestaci v roce 2017. V roce 2019 získal certifikaci Level 1 pro oblast klinické neuropelvelogie. V roce 2007 byl jmenován docentem a v roce 2016 profesorem.

Pan profesor Mašata je členem mnoha domácích i zahraničních odborných společností a komisí. Je členem České lékařské komory, České gynekologicko - porodnické společnosti JEP a jejích sekcí pro urogynekologii, reprodukční medicínu a ultrazvukovou diagnostiku. Je členem výboru České urogynekologické společnosti, členem Internetional Continence Society, International Urogynecologycal Assosiation, European Urogynecologycal Assosiation a členem redakční rady International Urogynecology Journal.

Profesor Mašata je autorem a spoluatorem stovek odborných článků, publikací, monografií, učebních a edukačních textů. Pravidelně přednáší na domácích i odborných konferencích a podílí se na výuce mediků na I. LF UK a vzdělávání zdravotnických pracovníků. Věnuje se osvětě o problematice hyperaktivního močového měchýře a urogynekologie.