FUNGUJEME, stále se staráme o naše pacienty.

Chci se objednat

MUDr. Marek Tůma
Lékař

MUDr. Marek Tůma - Oční klinika NeoVize

MUDr. Marek Tůma vystudoval všeobecné lékařství s preventivním zaměřením na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po promoci v roce 2004 pracoval jako sekundární lékař na Urologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

V roce 2013 složil atestační zkoušku z oboru urologie.

Od roku 2006 do roku 2014 pak působil na Urologickém oddělení Oblastní nemocnice Kladno a od té doby se profesně věnuje v celém rozsahu ambulantní praxi.

Ve spolupráci se společností Porgés se podílí na zavádění nových operačních postupů a metod při obstrukcích močovodů.

MUDr. Tůma je členem České urologické společnosti a Evropské urologické společnosti (European Association of Urology). Je rovněž držitelem licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru urologie.