FUNGUJEME, stále se staráme o naše pacienty.

Chci se objednat

Doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
Lékař

Doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. - Oční klinika NeoVize

Doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. vystudoval 3. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství. Po promoci v roce 2000 získal pozici sekundárního lékaře na urologické klinice univerzitní nemocnice Sahlgrenska v Göteborgu (Švédsko). V následujícím roce byl také zapsán do doktorandského studia univerzity v Göteborgu.

V roce 2006 obhájil disertační práci s titulem „On the natural history, diagnosis and treatment of benign prostatic hyperplasia" a byl mu udělen titul Ph.D.

Po návratu do České republiky začal pracovat na urologické klinice FN Motol, kde působí dodnes.

V roce 2009 získal plnou specializaci v oboru urologie. Od roku 2010 působí také jako odborný asistent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od prosince 2016 je docentem, titul získal na 2. LF UK.

Publikuje v renomovaných českých i zahraničních odborných časopisech. Přednáší na významných světových fórech především o onemocněních prostaty a onkologické problematice.

Mluví plynule anglicky a švédsky, domluví se i německy a rusky.