Chci se objednat

Bc. Petr Kocian, MHA
Ředitel kliniky

Bc. Petr Kocian, MHA - Oční klinika NeoVize

Petr Kocian je spoluzakladatelem UroKliniky a působí zde ve funkci ředitele kliniky.

Vystudoval obor Ekonomika a management ve zdravotnictví na Ekonomicko správní fakultě MU v Brně. V roce 1996 absolvoval kurz managementu ve zdravotnictví americké nadace H.O.P.E. Dále absolvoval odborné stáže ve zdravotnických zařízeních v Německu a Velké Británii.

V letech 1994 až 1999 vedl Městskou nemocnici v Neratovicích. Od roku 1999 do roku 2002 se podílel ve společnosti Klient Pro s.r.o. na vedení Plánu řízené péče Střešovice a dalších aktivit v oblasti zdravotního pojištění a řízení zdravotnictví. Od roku 2000 působil v Oční klinice Lexum, kde vytvořil koncept soukromého kataraktového pracoviště a postupně vybudoval nová pracoviště v Praze, Hradci Králové, Ostravě a Českých Budějovicích. Po odchodu z Lexum v červnu 2008 založil Oční kliniku NeoVize, v roce 2009 Oční kliniku DuoVize Praha a v roce 2010 Oční kliniku NeoVízia v Bratislavě.

Petr Kocian je členem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, České vitreoretinální společnosti a Evropské společnosti kataraktové a refrakční chirurgie (ESCRS). Pravidelně se účastní odborných domácích i mezinárodních konferencí v oboru oftalmologie a managementu ve zdravotnictví. Petr Kocian je lektorem Advance Institute - Healthcare Mangement Institute.