Urologická ambulance

Komplexní odborná ambulantní urologická péče na jednom místě právě pro Vás

Urologické zdraví je dar,
             o který je třeba pečovat

Nádory močového měchýře

Věda slouží lékařům i pacientům.

 

Co je třeba vědět o nádorech močového měchýře?

Přes svůj vysoký výskyt nepatří nádory měchýře mezi onemocnění, o kterých se na veřejnosti nebo ve sdělovacích prostředcích často diskutuje. Některým nemocným nebo jejich blízkým se sice podaří získat podrobnější informace, přístup k nim však není snadný.
Pacient, kterého informujeme o potvrzeném rakovinném onemocnění, prožívá vždy značný psychický otřes. Pozornost obvykle soustředí na slovo rakovina, které je v obecném povědomí považována za neléčitelné a smrtelné onemocnění. Je však třeba říci, že moderní medicína dokáže řadu nemocných s rakovinným nádorem vyléčit, což platí i pro nádory močového měchýře. Předpokladem vyléčení je včasné zjištění nádoru a správná a moderní léčba poskytnutá specializovaným pracovištěm. K tomu všemu je nutný i aktivní přístup nemocného a jeho blízkých. Cílem následujících řádků je přinést základní informace, které seznámí pacienta s základními rysy nádorů měchýře i s principy správné léčby.


Jak časté jsou nádory močového měchýře?

Nádory močového měchýře jsou poměrně častým onemocněním. Odhadujeme, že ve světě přibývá ročně asi 270.000 nových případů. Nejvyšší výskyt tohoto onemocnění je pozorován ve vyspělých státech severní Ameriky a Evropy. Dle statistických údajů představují v České republice 6. nejčastější nádorové onemocněním u mužů a 13. nejčastější u žen, onemocnění je u mužů zhruba 4x častější než u žen. V roce 2003 onemocněno nově v ČR 1655 mužů a 564 žen. Počet nově zachycených onemocnění postupně narůstá, takže záchyt nových případů je v současnosti zhruba dvojnásobně vyšší než před 30 lety.
I přes vzrůstající počet onemocnění v minulých letech však nedochází ke zvýšení úmrtnosti, což svědčí o úspěšnosti naší léčby.


Co je příčinou vzniku karcinomu močového měchýře?

U nádorů měchýře známe některé faktory, které jej mohou způsobit. Na prvním místě je třeba zmínit kouření cigaret. Kuřáci mají zhruba 4x vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění než nekuřáci a mají i větší šanci, že na toto onemocnění zemřou.
Jinými známými faktory jsou tzv. aromatické aminy - látky, které se dříve používaly v některých průmyslových odvětvích (výroba barev), dnes je však jejich výskyt minimální.
Dalším faktorem, který se může podílet na vzniku nádoru měchýře je tzv. bilharziáza, což je onemocnění způsobené parazitem žijícím v stojatých vodách v některých tropických a subtropických oblastech (Egypt, Viktorino jezero apod.).

Jak se rakovina měchýře projevuje?

Nejčastějším příznakem je nález krve v moči. Typické je, že krví zbarvená moč se objeví bez dalších příznaků jako je bolest nebo potíže při močení.

Jak nádor močového měchýře prokazujeme?

Základní metodou používanou k rozpoznání nádorů měchýře je cystoskopie. Jedná se o endoskopické vyšetření, kdy zavádíme endoskop močovou trubicí do měchýře, který si následně můžeme prohlédnout. Toto vyšetření dnes u mužů provádíme tzv. „flexibilním", česky „ohebným", přístrojem, takže vyšetření není o nic nepříjemnější než například zavedení cévky a je běžně prováděno bez nutnosti hospitalizace.
K upřesnění diagnózy používáme i některé metody vyšetření moči - hlavně tzv. cytologii moči. U této metody hledáme v moči pod mikroskopem přítomnost nádorových buněk.
Součástí diagnózy je obvykle i rentgenologické vyšetření - tzv. vylučovací urografie nebo nevěji počítačová tomografie (CT) - respektive sonografické vyšetření.

Jakého charakteru jsou nádory močového měchýře a jak je rozdělujeme

Nádory močového měchýře jsou prakticky vždy rakovinného charakteru. Vycházejí ze sliznice močového měchýře (tedy z vrstvičky, která vystýlá vnitřek měchýře). Rozdělujeme je dle hloubky prorůstání do stěny měchýře na tzv. povrchové (které rostou jen na povrchu nebo prorůstají zcela minimálně - tvoří asi 70-80 % nádorů měchýře) a infiltrující (které rostou do hloubky stěny měchýře - tvoří zbylých 20-30 %) - obě skupiny se liší v prognóze i ve způsobu léčby.
S nezhoubnými nádory se střetáváme vzácně.


Jak nádory močového měchýře léčíme?

Základ léčby - endoskopická operace

Základem léčby je endoskopická operace prováděná přes močovou trubici. Výkon je odborně označován jako transuretrální resekce - TUR. Princip spočívá v „odřezávání" nádoru po částech endoskopickou kličkou pomocí elektrického proudu, který kličkou prochází. Odřezané částečky pak odstraníme endoskopem ven z měchýře a odesíláme je na histologické vyšetření, při kterém nám histolog (patolog) přesně určí výslednou diagnózu (tedy o jaký typ nádoru se jedná, jak hluboko roste do hloubky stěny močového měchýře apod.).
Tato operace nám tedy umožní nejen nádor odstranit, ale i získanou tkáň nádoru vyšetřit - a stanovit přesnou diagnózu, určit, zda se jedná o nádor povrchový nebo infiltrující, což je rozhodující pro stanovení dalšího postupu.

Lze výkon vylepšit moderními metodami?

Některé typy nádoru jsou při běžném endoskopickém vyšetření špatně viditelné. Moderně proto využíváme tzv. fluorescenční metodu (fluorescenční cystoskopie nebo fluorescenční zobrazení), která využívá fluorescenci nádorů při použití speciálního světla. Předpokladem je předchozí podání speciální látky tenkou cévkou do měchýře (zhruba 1,5 hodiny před operací). Díky této metodě nádory během operace lépe vidíme a můžeme je proto i přesněji odstranit.
Novější metodou je tzv. NBI („narrow band imaging" = úzkopásmové zobrazení), kdy zlepšujeme viditelnost nádoru použitím pouze části světelného spektra při cystoskopii.


Jak léčíme tzv. povrchové nádory?

Povrchové nádory ve většině případů nevyžadují operaci řezem. Základem léčby je provedení endoskopické operace (viz výše), kterou někdy doplňujeme o tzv. „výplachy" močového měchýře.
Při výplaších močového měchýře (odborně instilacích) podáváme do měchýře látku, která má snížit riziko, že se nádor bude v budoucnu v močovém měchýři opakovat. Výplach provádíme ambulantně obvykle několikrát po sobě v týdenních intervalech. Do měchýře zavedeme tenkou cévku, kterou látku podáme, cévku ihned odstraníme. Látku pacient po 2 hodinách vymočí.
Jako účinné látky je možné používat cytostatika nebo tzv. imunoterapii (kdy do měchýře podáváme BCG vakcínu - tedy vlastně očkovací látku proti tuberkulóze).

Jak léčíme tzv. infiltrující nádory?

U těchto nádorů je již samotná endoskopická operace nedostačující.
Obvyklým postupem je operace řezem - tzv. radikální operace (odborně radikální cystektomie), při které je odstraněn celý močový měchýř včetně okolních lymfatických uzlin.
V některých případech operaci kombinujeme s podáním celkové chemoterapie (tentokrát podáváme cytostatikum ne do měchýře, ale celkově do žíly) - buď již před operací, nebo až po jejím provedení.

Jak zajistíme odtok moči po odstranění močového měchýře?

Odstraníme-li močový měchýř, musíme zajistit odtok moči. Hovoříme o tzv. derivaci moči. V současné době existují 3 základní možnosti:
- tzv. náhrada močového měchýře - vytvoříme vlastně z části střeva nový močový měchýř, do kterého vyústíme močovody (trubičky přivádějící moč z ledviny do měchýře) a který napojíme na močovou trubici. Pacient pak nemá žádný vývod a močí močovou trubicí stejně, jako před operací
- vyústění moči do konečníku - pacient pak močí konečníkem, kde se moč mísí se stolicí
- vývod pro moč - v tomto případě moč vytéká z vývodu vytvořeného obvykle vpravo pod pupkem. Pacient musí používat tzv. jímací pomůcky (nalepovací sáčky), ve kterých se moč hromadí.

My i pacienti samozřejmě upřednostňujeme první možnost. Ne vždy je však její provedení možné nebo účelné. Konkrétní rozhodnutí musí být provedeno vždy na základě diskuse s pacientem.

Lze infiltrující nádory léčit jiným způsobem než za cenu velké operace?

Ne všichni pacienti jsou schopni podstoupit tak náročnou operaci, jako je odstranění měchýře a zajištění odtoku moči, z důvodu dalších chorob (délka operace se pohybuje mezi 4 a 7 hodinami). Někteří nemocní také takovou operaci odmítnou.
Tyto případy léčíme ozářením a současným podáním chemoterapie. I takto lze některé nemocné vyléčit, výsledky však nejsou tak spolehlivé jako je tomu u operační léčby.

Jaká je prognóza nádorů močového měchýře?

Nádory močového měchýře jsou ve většině případů vyléčitelným onemocněním. Platí to hlavně pro tzv. povrchové nádory. Tyto nádory však nemocného ohrožují častým opakováním - tedy vznikem dalšího nádoru v budoucnosti. Toto riziko se blíží 70 %. Pacienti proto musí být celý život sledováni.
U infiltrujících nádorů je prognóza horší - radikální operace vede k vyléčení v 60-70 % případů. Výsledky jsou samozřejmě lepší, je-li nádor zachycen včas.

 

Názory pacientů

Martina Hekerová

Chtěla bych Vám moc poděkovat za přístup Vašich zaměstnanců. Mohu Vám říci, nikdy jsem nezažila tak příjemný, profesionální a srdečný přístup, a to jak ze strany pana doktora Tůmy, tak i sestřičky Chmelářové.

Vždy, když dorazím, okamžitě jdu na řadu. To nemluvím o usměvavém recepčním a recepční. Konzultace a celkové vyšetření je velmi podrobné, dokonce bych řekla, ač to může působit zvláštně, k takovým lidem se člověk vrací s klidem na duši.

 

Pavel N., Liberec Pavel N., Liberec

Díky pravidelným preventivním prohlídkám mohu zůstat klidný a nemusím se obávat rakoviny prostaty.

ostatní názory